Browsing Archives

מילים ומושגים

בדיעבד

בְּדִיעֲבַד – שלאחר מעשה

ההפך: מִלכַתחילה, מראש

דוגמאות:

משלמים מֵראש או בְּדִיעֲבַד?

יש דברים שקשה לדעת מֵראש. יודעים ומבינים אותם רק בְּדיעֲבַד.

בדיעבד, אני מצטער על ההחלטה ההיא. היום הייתי מחליט אחרת.

 

הערך בדיעבד נמצא בידיעות: 29.07.22

 

 

בדיקה

בְּדִיקָה – מבחן,  testing ,check

השורש: ב.ד.ק

שם הפועל: לִבדוֹק

בִּידוּק בִּיטְחוֹנִי – בדיקה של אנשים וחפצים כדי לוודא שאין בהם חפצים חשודים ומסוכנים

דוגמאות:

עשיתי אתמול בדיקת דם ובדיקת. א.ק.ג.

הרופא עשה בדיקה גופנית והמליץ על בדיקות כלליות.

תוצאות הבדיקה טובות.

הממשלה החליטה להקים ועדת בדיקה בנושא.

המורה בדק את המבחנים של התלמידים.

המנהל בדק מה הסיבה לכישלון.

אני לא יודע מה בדיוק קרה. אני אבדוק.

 

הערך בדיקה נמצא בידיעות:

15.08.16, 17.08.162.11.1621.12.1608.01.1710.01.1718.01.1724.01.1729.01.17,

 16.03.17, 08.06.1720.06.1721.06.1718.07.1708.08.17, 16.08.1726.09.1727.09.1702.11.1720.11.1730.11.17,

27.12.1714.01.1818.01.1826.03.1826.03.1828.03.1829.04.18,

 23.05.1811.07.1812.07.1814.08.18,

11.11.1803.01.1930.01.1910.02.1929.05.1929.05.1916.06.19, 29.07.19, 01.08.19, 24.09.19, 25.09.19, 03.10.19, 27.11.19, 26.01.20, 09.02.20, 23.03.20, 26.03.20, 19.04.20, 18.05.20, 03.09.20, 13.10.20, 22.11.20, 24.11.20, 08.12.20, 20.12.20, 20.12.20, 24.12.20, 12.01.21, 20.01.21, 10.02.21, 10.02.21, 11.02.21, 17.02.21, 11.03.21, 27.04.21, 27.04.21, 29.04.21, 02.05.21, 24.06.21, 28.06.21, 08.07.21, 11.07.21, 20.07.21, 25.07.21, 28.07.21, 08.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 12.08.21, 09.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 25.11.21, 06.12.21, 15.12.21, 19.12.21, 28.12.21, 29.12.21, 06.01.22, 11.01.22, 18.01.22, 30.01.22, 03.02.22, 14.02.22, 23.02.22, 20.03.22, 22.03.22, 24.04.22, 26.04.22, 05.07.22, 05.07.22, 18.07.22, 31.07.22, 03.08.22, 10.08.22, 30.10.23, 31.10.23, 21.11.23, 18.12.23, 27.12.23, 07.01.24, 13.02.24, 19.02.24, 08.04.24, 18.04.24, 23.05.24, 03.06.24, 23.06.24, 14.07.24

 

 

 

בדרן

בַּדרָן – אדם שמקצועו להצחיק אנשים אחרים, קומיקאי, סטנדאפיסט

השורש: ב.ד.ר

שם הפועל: לְבַדֵר

שם הפעולה: בִּידוּר

מופע בידור

אולמות בידור

 

הערך בדרן נמצא בידיעות:

 21.09.1616.11.1616.01.1718.04.1717.09.1716.10.17, 30.10.1717.12.1716.01.18,

18.02.1816.04.1817.06.1816.07.1818.11.1816.12.1816.01.1905.02.19, 16.05.19, 16.09.19, 17.11.19, 16.01.20, 16.02.20, 24.02.20, 16.07.20, 16.09.20, 16.08.21, 16.11.21, 16.12.21, 16.01.22, 16.02.22, 03.03.21, 03.03.22, 16.05.22, 16.06.22, 17.07.22, 16.11.23, 17.12.23, 16.01.24, 05.02.24, 17.03.24, 16.04.24, 16.05.24, 14.06.24

 

בהדרגה

בְהַדרָגָה – לאט לאט, כל פעם קצת, לא בבת אחת

השורש: ד.ר.ג

 

דוגמאות:

צריך להרגיל את הילד לגן בהדרגה. ביום הראשון נשאיר אותו בגן רק שעה. ביום השני – שעתיים. רק אחרי שבוע – יום שלם.

אחרי הניתוח הרופא אמר לו להתחיל לעלות במדרגות, אבל בהדרגה. בכל יום עוד מדרגה. אחרי שבוע – עוד קומה.

 

הערך בהדרגה נמצא בידיעות: 

08.09.1605.10.1627.11.1608.08.1701.10.1721.11.1707.01.18, 22.01.19, 03.05.20, 24.11.20, 02.02.21, 02.11.21, 09.03.22, 16.03.22, 01.06.22, 11.07.22, 27.07.22, 05.04.24

 

בהיר

בָּהִיר בָּרוּר, מֵאִיר, לא כֵּהֶה

השורש: ב.ה.ר

שם הפועל: לְהַבהִיר – לגרום לדבר להיות בצבע בהיר יותר וגם ברור יותר. להסביר

שם הפעולה: הַבהָרָה

דוגמאות:

יום בָּהִיר, שמיים בְּהִירִים, צֶבַע בָּהִיר

לבן וצהוב הם צבעים בְּהִירִים. שחור הוא צבע כֵּהֶה.

אתמול השמיים היו מעוננים. היום יום בהיר.

השער שלה כהה. היא רוצה לְהַבְהִיר אותו. היא רוצה להיות בלונדינית…

יש לו עור בהיר. הוא צריך להיזהר מהשמש ולמרוח קרם הגנה.

אני חושב שלא הבנת אותי נכון. אני רוצה להבהיר את הדברים כדי שהכול יהיה ברור.

 

הערך בהיר נמצא  בידיעות: 

31.05.1601.11.1614.01.1823.01.1830.01.18, 05.02.1822.04.18, 03.12.19, 16.04.20, 11.06.20, 09.03.21, 18.03.21, 28.06.21, 29.06.21, 09.11.21, 13.02.22, 21.07.22, 17.11.23, 04.01.24, 11.02.24, 23.05.24, 20.06.24, 24.06.24

 

 

 

 

 

 

בהלה

בֶּהָלָה – פאניקה

השורש: ב.ה.ל

עבר בבניין נפעל: נִבְהַל

עבר בבניין הפעיל: הִבְהִיל

שמות תואר: בָּהוּל, מַבְהִיל

 

דוגמאות:

הוא נבהל מכל דבר חדש. הוא בבהלה לקראת תחילת שנת הלימודים.

ראית את הסרט "הבהלה לזהב" של צ'ארלי צ'פלין?

מה הבהלה? יש עוד זמן! אנחנו לא נאחר!

 

הערך בהלה נמצא בידיעות:

 15.08.1602.11.1705.12.1714.01.1823.10.1812.02.19, 17.03.20, 19.05.20, 01.03.21, 09.03.22, 12.07.22, 18.12.23, 01.02.24, 26.02.24, 20.06.24

 

בהשוואה ל…

בְּהַשְוָואָה לְ  –  לְעוּמַת, מוּל

שָוֶוה  –  אותו דבר

שם הפועל: לְהַשְווֹת

לְהַשְווֹת:  לשים זה מול כמה דברים כדי לראות מה דומֶה, מה שונֶה ומה אותו דבר.

שם הפעולה: הַשְוָואָה

דוגמאות:

להורים אסור לעשות השוואה בין הילדים.

היום קר בהשוואה לאתמול.

הבית הזה גדול בהשוואה לבית שלי.

 

הערך בהשוואה ל … נמצא בידיעות: 02.06.16, 08.07.16 19.11.1630.11.1608.06.1721.06.1703.07.1712.09.1717.09.1717.09.1717.10.17,  30.10.1715.11.17,

20.11.1728.01.1814.02.18, 18.02.1830.04.1809.05.1806.11.1811.11.1814.11.1820.11.1831.12.1817.01.19,

14.03.1901.07.1909.07.19, 27.11.19, 02.12.19, 16.01.20, 16.06.20, 16.09.20, 15.02.21, 05.07.21, 05.09.21, 08.10.21, 13.12.21, 28.12.21, 16.02.22, 28.12.23, 21.02.24, 01.03.24, 23.06.24

 

 

 

 

 

 

 

בוגד

בּוֹגֵד – אדם שעושה מעשים נגד המדינה שלו, נגד אשתו, נגד חבר

השורש: ב.ג.ד

שם הפועל: לִבְגוֹד

בוגדים ב – במדינה, באישה, בבעל, בחבר

שם הפועל: בְּגִידָה

 

דוגמאות:

הוא נאשם בִּבְגִידָה המולדת.

הוא בגד באשתו עם המזכירה שלו. אשתו עזבה אותו.

אני לא בוגדת בספרית שלי. אני נאמנה לה כבר 20 שנה.

 

הערך בוגד נמצא בידיעות: 24.09.1708.04.18, 11.05.20, 07.11.21

 

 

 

 

בודד

בּוֹדֵד – לבד, בלי חברים או משפחה

           וגם: מעט

חייל בודד – חייל צה"ל שמשפחתו לא גרה בישראל

שם עצם: בְּדִידוּת

 

דוגמאות:

הוא חי לבד, הוא לא נשוי, אבל הוא לא מרגיש בודד. יש לו משפחה גדולה וחברים רבים.

 

הערך בודד נמצא בידיעות: 17.09.1603.12.1605.12.1604.01.1719.03.1706.06.1703.07.1714.07.17

16.08.1727.08.1720.11.1718.01.1811.10.1830.12.1820.02.19, 03.12.19, 05.12.19, 09.02.20, 29.07.20, 09.09.20, 17.09.20, 05.11.20, 08.04.21, 11.04.2 , 06.06.21, 22.11.21, 18.01.22, 16.02.22, 10.03.22, 03.05.22, 30.10.23, 06.11.23, 07.01.24, 14.04.24, 14.04.24, 15.04.24, 26.06.24