Browsing Archives

מילים ומושגים

בר

בַּריד אדם לא שנגעה בו

צמח בר, חיות בר

למילה בר כמה משמעויות נוספות

בן – למשל: שמעון בר יוחאי, בר כוכבא

ועוד: בר מצווה, בר חלוף, בר ביצוע, בר קיימא

ועוד: בר – חוץ: אין תוכו כברו

ועוד : בר – נקי: בר לבב  

 

הערך בר נמצא בידיעות: 10.10.19, 27.12.21, 20.02.22

 

ברא

בָּרָא – יצר דבר חדש, יצר יֵש מֵאַיִן

השורש: ב.ר.א

שם הפועל: לִבְרוּא

שם הפעולה: בְּרִיאָה

עבר בבניין נפעל: נִבְרָא

בּוֹרֵא עוֹלָם, הקדוש ברוך הוא, בָּרָא את העולם בשישה ימים. בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.

בְּרִיאַת העוֹלָם

אנחנו מברכים: בורא פרי הגפן, בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ

לא היה ולא נִבְרָא – זה לא קרה באמת!

 

הערך ברא נמצא בידיעות: 05.08.19, 27.04.21

 

ברח

בָּרַח – ניסה לצאת בלי אישור ממקום שלא רצה להיות בו

השורש: ב.ר.ח

שם הפועל: לברוח

שם הפעולה: בְּרִיחָה

שם הפועל בבניין הפעיל: הִבְרִיח – ניסה להכניס למקום או למדינה דבר שאסור להכניס אותו אליהם

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַבְרָחָה

חֲדַר בְּרִיחָה – חדר שבו מקיימים משחק שבו כל המשתתפים מחפשים דרכים חכמות לצאת מהחדר.

ברפואה: בְרִיחַת סִידן, בְּרִיחַת שֶתֶן

בכלכלה ובמדע: בְרִיחַת מוחות

 

הערך ברח נמצא בידיעות:

19.07.1624.08.1608.10.1629.03.17, 22.04.17, 23.04.1727.09.1724.11.1706.01.18,

26.01.1811.03.1825.03.1803.09.1802.10.1812.02.19, 10.12.19, 19.12.19, 15.02.21, 23.11.21, 27.02.22, 01.03.22, 03.03.22, 14.03.22, 15.03.22, 15.05.22, 31.05.22, 27.06.22, 18.07.22, 01.04.24

 

ברירת מחדל

בְּרֵירַַת מֶחְדָל – default, בחירה שהמחשב עושה באופן אוטומטי אם אין הוראה אחרת

מֶחְדָל – הימנעות מפעולה. ההימנעות יוצרת בעיות קשות ומובילה

במלחמת יום הכיפורים (אוקטובר 1973) היה מחדל מודיעיני. ישראל לא ידעה שעומדת לפרוץ מלחמה ביום הכיפורים.

 

הערך ברירת מחדל נמצא בידיעות: 13.02.1803.04.18, 02.05.21, 09.09.21, 19.11.21

 

 

 

 

ברית

בְּרִית – הסכם, חוזה

רבים: בְּרִיתוֹת

כורתים ברית

ארצות הברית

בַעַל בְּרִית, בן ברית – חבר, אדם או מדינה שיש לך הסכם קבוע אתה ואינטרסים משותפים

בעלת ברית, בת ברית – חברה או מדינה שיש לנו איתה אינטרסים משותפים

ברית מילה – טקס שעורכים לתינוק יהודי בן שמונה ימים

ארצות הברית – U.S.A

ברית המועצות – Soviet Union

 

הערך ברית נמצא בידיעות: 12.01.1722.01.1712.02.1706.01.1810.05.1814.05.1814.05.1826.11.1813.06.19, 27.11.19, 31.03.20, 30.06.20, 13.02.22, 14.02.22, 28.02.22, 16.03.22, 28.03.22, 06.11.23