Browsing Archives

מילים ומושגים

ברא

בָּרָא – יצר דבר חדש, יצר יֵש מֵאַיִן

השורש: ב.ר.א

שם הפועל: לִבְרוּא

שם הפעולה: בְּרִיאָה

עבר בבניין נפעל: נִבְרָא

בּוֹרֵא עוֹלָם, הקדוש ברוך הוא, בָּרָא את העולם בשישה ימים. בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.

בְּרִיאַת העוֹלָם

אנחנו מברכים: בורא פרי הגפן, בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ

לא היה ולא נִבְרָא – זה לא קרה באמת!

 

הערך ברא נמצא בידיעות: 05.08.19, 27.04.21