Browsing Archives

מילים ומושגים

בעל

בַּעַל – יש לו אישה, בית, עסק, תכונה מסוימת

בעל בית – יש לו בית, וגם: בוס

בעל עסק

בעל רכוש

בעל דעה

בעל חוש הומור

בעל שם – מפורסם

שם עצם: בַּעֲלוּת

בעלות על בית/רכוש/ רעיון

 

הערך בעל נמצא בידיעות: 21.08.1619.09.1625.09.1621.12.1623.04.1726.04.1707.08.1704.09.1706.09.17

16.10.1729.10.1720.02.1827.02.1804.03.1819.03.18, 29.05.1810.07.1813.08.1810.10.1813.01.1915.01.1924.01.19, 18.06.1911.07.1923.07.19, 04.09.19, 11.12.1912.12.19, 31.03.20, 21.07.20, 15.10.20, 23.11.20, 29.11.20, 07.12.20, 08.12.20, 20.12.20, 02.03.21, 04.03.21, 05.04.21, 11.04.21, 20.04.21, 04.07.21, 01.08.21, 21.12.21, 11.05.22, 26.11.23, 06.03.24, 13.03.24, 14.04.24, 03.07.24

 

 

 

 

 

בעקבות

בְּעִקְבוֹת – אחרי, בגלל

השורש: ע.ק.ב

שם הפועל: לַעֲקוֹב (אחרי)

עָקֵב – החלק התחתון של הרגל הדורך על האדמה

         החלק התחתון האחורי של הנעל

רבים: עֲקֵבִים

עֲקֵבוֹת – סימנים, סימנים שהרגל משאירה על האדמה

עֵקֶב – בגלל

עֲקֵב אכִילֶס – הנקודה החלשה, נקודת תוּרפָּה – על שם הגיבור המיתולוגי אכילס

 

דוגמאות:

הפעולה של צה"ל באה בְּעִקבוֹת פעולת הטרור.

הוא קיבל את התפקיד בְּעִקבוֹת ההצלחה שלו בתפקיד הקודם.

המשטרה עוֹקֶבֶת אחרי הגנב. הוא לא השאיר עֲקֵבוֹת בשטח.

הוא רופא מצליח. כל הילדים שלו למדו רפואה בְּעִקבוֹתָיו.

הוא יצא מהבית לפני שבוע ומאז נֶעֶלמוּ עקבותיו.

היא אוהבת ללכת בנעליים עם עקבים גבוהים. אני אוהבת נעליים עם עקבים נמוכים.

 

הערך בעקבות נמצא בידיעות:

31.05.16, 24.06.16, 08.07.1610.07.1610.08.1604.09.1621.09.1625.09.1609.10.1613.10.16,

 13.10.1627.10.1616.11.16

22.11.1618.12.1621.12.1608.01.1710.01.1711.01.1712.01.1712.01.17

16.01.1731.01.1701.02.17

05.02.1715.02.1715.03.1719.03.1704.04.1718.04.1726.04.1724.05.17,

 24.05.1704.06.1708.06.17,

  12.06.17, 26.06.1728.06.17, 03.07.1705.07.1705.07.1705.07.1725.07.1726.07.1731.07.1708.08.17,

14.08.1717.08.1720.08.1729.08.1704.09.1711.09.1724.09.1726.09.17

28.09.1728.09.1701.10.17, 18.10.17, 30.10.1731.10.1707.11.1708.11.1714.11.1719.11.1719.11.1720.11.17,

 21.11.1723.11.17,

26.11.17, 26.11.1728.11.1701.12.1706.12.1707.12.1707.12.1711.12.1719.12.17

24.12.1701.01.18,

07.01.1809.01.1817.01.1822.01.1825.01.1829.01.18, 11.02.1816.02.1820.02.1825.02.1808.03.18,

20.03.1810.04.1822.04.1825.04.1830.04.1806.05.1809.05.1814.05.18

14.05.1816.05.17, 16.05.18,

17.05.18, 03.06.1803.06.1805.06.1806.06.1807.06.1807.06.1807.06.1814.06.18

20.06.1803.07.18,

04.07.1812.07.1826.07.1807.08.18, 09.08.1814.08.1806.09.1803.10.1807.10.1814.10.1814.10.1817.10.18,

01.11.1812.11.1829.11.1802.12.1818.12.1818.12.1823.12.1808.01.19

16.01.1928.01.1904.02.1905.02.19,

04.03.1911.03.1926.03.1903.04.1907.05.1915.05.1929.05.1913.06.19

01.07.1901.07.19,  03.07.1914.07.1916.07.19

17.07.1918.07.19, 23.07.19, 29.07.19, 08.08.19, 14.08.19, 25.09.19, 25.09.19, 10.10.19, 07.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 17.12.1918.12.19, 08.01.20, 15.01.20, 08.03.20, 12.03.20, 25.03.20, 19.04.20, 26.04.20, 27.05.20, 31.05.20, 04.06.20, 09.06.20, 11.06.20, 23.06.20, 05.07.20, 13.07.20, 14.07.20, 30.07.20, 06.08.20, 06.08.20, 03.09.20, 17.09.20, 25.10.20, 19.11.20, 24.12.20, 07.01.21, 10.01.21, 21.01.21, 10.02.21, 18.02.21, 16.03.21, 11.04.21, 13.04.21, 02.05.21, 12.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 26.05.21, 14.07.21, 21.07.21, 05.08.21, 14.10.21, 26.10.21, 27.10.21, 31.10.21, 01.11.21, 22.11.21, 09.12.21, 27.12.21, 28.12.21, 29.12.21, 02.01.22, 04.01.22, 05.01.22, 20.01.22, 26.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 06.02.21, 06.02.22, 08.02.22, 22.03.22, 31.03.22, 06.04.22, 27.04.22, 28.04.22, 03.05.22, 10.05.22, 11.05.22, 19.05.22, 08.06.22, 13.06.22, 14.06.22, 26.06.22, 29.06.22, 04.07.22, 07.07.22, 24.07.22, 26.07.22, 02.08.22, 18.10.23, 18.10.23, 25.10.23, 27.10.23, 31.10.23, 06.11.23, 09.11.23, 14.11.23, 14.11.23, 03.12.23, 10.12.23, 10.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 26.12.23, 03.01.24, 11.01.24, 23.01.24 ,26.01.24, 27.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 31.01.24, 01.02.24, 03.02.24, 05.02.24, 06.02.24, 11.02.24, 11.02.24, 15.02.24, 21.02.24, 22.02.24, 25.02.24, 01.03.24, 09.03.24, 13.03.24, 20.03.24, 20.03.24, 01.04.24, 01.04.24, 02.04.24, 10.04.24, 14.04.24, 03.05.24, 09.05.24, 12.05.24, 20.05.24, 23.5.24, 19.06.24, 24.06.24, 03.07.24

 

 

 

 

 

בער

בָּעַר דָלַק, עלה באש

השרש: ב.ע.ר

שם הפועל: לִבעוֹר

שם פעולה: בְּעֵרָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַבעִיר

שם עצם: תַבעֵרָה

בקבוק תַבעֵרָה – בקבוק שיש בתוכו חומר נפץ

עֲפִיפוֹן תַבְעֵרָה – עפיפון שיש בתוכו חומר נפץ

דוגמאות:

אסור להבעיר אש בשבת.

אסור להבעיר אש ביער!

הם הבעירו מדורה בל"ג בעומר.

וגם:

האהבה ביניהם בוערת.

החודשים יולי-אוגוסט הם 'העונה הבוערת' בתיירות. כולם יוצאים לחופשה והמחירים עולים. 

 

הערך בער נמצא בידיעות: 22.11.16, 10.12.1714.01.1813.02.1808.04.1806.05.1813.05.1804.06.1810.07.18, 31.07.1825.10.1822.05.1926.05.1913.06.1903.07.1917.07.19, 28.07.19, 05.08.19, 08.08.19, 12.01.20, 26.07.20, 03.01.21, 03.02.21, 27.04.21, 16.06.21, 19.10.21, 13.01.22, 26.05.22, 29.05.22, 12.06.22, 13.03.24, 17.03.24, 31.03.24, 07.04.24, 12.07.24