Browsing Archives

מילים ומושגים

בעקבות

בְּעִקְבוֹת – אחרי, בגלל

השורש: ע.ק.ב

שם הפועל: לַעֲקוֹב (אחרי)

עָקֵב – החלק התחתון של הרגל הדורך על האדמה

         החלק התחתון האחורי של הנעל

רבים: עֲקֵבִים

עֲקֵבוֹת – סימנים, סימנים שהרגל משאירה על האדמה

עֵקֶב – בגלל

עֲקֵב אכִילֶס – הנקודה החלשה, נקודת תוּרפָּה – על שם הגיבור המיתולוגי אכילס

 

דוגמאות:

הפעולה של צה"ל באה בְּעִקבוֹת פעולת הטרור.

הוא קיבל את התפקיד בְּעִקבוֹת ההצלחה שלו בתפקיד הקודם.

המשטרה עוֹקֶבֶת אחרי הגנב. הוא לא השאיר עֲקֵבוֹת בשטח.

הוא רופא מצליח. כל הילדים שלו למדו רפואה בְּעִקבוֹתָיו.

הוא יצא מהבית לפני שבוע ומאז נֶעֶלמוּ עקבותיו.

היא אוהבת ללכת בנעליים עם עקבים גבוהים. אני אוהבת נעליים עם עקבים נמוכים.

 

הערך בעקבות נמצא בידיעות:

31.05.16, 24.06.16, 08.07.1610.07.1610.08.1604.09.1621.09.1625.09.1609.10.1613.10.16,

 13.10.1627.10.1616.11.16

22.11.1618.12.1621.12.1608.01.1710.01.1711.01.1712.01.1712.01.17

16.01.1731.01.1701.02.17

05.02.1715.02.1715.03.1719.03.1704.04.1718.04.1726.04.1724.05.17,

 24.05.1704.06.1708.06.17,

  12.06.17, 26.06.1728.06.17, 03.07.1705.07.1705.07.1705.07.1725.07.1726.07.1731.07.1708.08.17,

14.08.1717.08.1720.08.1729.08.1704.09.1711.09.1724.09.1726.09.17

28.09.1728.09.1701.10.17, 18.10.17, 30.10.1731.10.1707.11.1708.11.1714.11.1719.11.1719.11.1720.11.17,

 21.11.1723.11.17,

26.11.17, 26.11.1728.11.1701.12.1706.12.1707.12.1707.12.1711.12.1719.12.17

24.12.1701.01.18,

07.01.1809.01.1817.01.1822.01.1825.01.1829.01.18, 11.02.1816.02.1820.02.1825.02.1808.03.18,

20.03.1810.04.1822.04.1825.04.1830.04.1806.05.1809.05.1814.05.18

14.05.1816.05.17, 16.05.18,

17.05.18, 03.06.1803.06.1805.06.1806.06.1807.06.1807.06.1807.06.1814.06.18

20.06.1803.07.18,

04.07.1812.07.1826.07.1807.08.18, 09.08.1814.08.1806.09.1803.10.1807.10.1814.10.1814.10.1817.10.18,

01.11.1812.11.1829.11.1802.12.1818.12.1818.12.1823.12.1808.01.19

16.01.1928.01.1904.02.1905.02.19,

04.03.1911.03.1926.03.1903.04.1907.05.1915.05.1929.05.1913.06.19

01.07.1901.07.19,  03.07.1914.07.1916.07.19

17.07.1918.07.19, 23.07.19, 29.07.19, 08.08.19, 14.08.19, 25.09.19, 25.09.19, 10.10.19, 07.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 17.12.1918.12.19, 08.01.20, 15.01.20, 08.03.20, 12.03.20, 25.03.20, 19.04.20, 26.04.20, 27.05.20, 31.05.20, 04.06.20, 09.06.20, 11.06.20, 23.06.20, 05.07.20, 13.07.20, 14.07.20, 30.07.20, 06.08.20, 06.08.20, 03.09.20, 17.09.20, 25.10.20, 19.11.20, 24.12.20, 07.01.21, 10.01.21, 21.01.21, 10.02.21, 18.02.21, 16.03.21, 11.04.21, 13.04.21, 02.05.21, 12.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 26.05.21, 14.07.21, 21.07.21, 05.08.21, 14.10.21, 26.10.21, 27.10.21, 31.10.21, 01.11.21, 22.11.21, 09.12.21, 27.12.21, 28.12.21, 29.12.21, 02.01.22, 04.01.22, 05.01.22, 20.01.22, 26.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 06.02.21, 06.02.22, 08.02.22, 22.03.22, 31.03.22, 06.04.22, 27.04.22, 28.04.22, 03.05.22, 10.05.22, 11.05.22, 19.05.22, 08.06.22, 13.06.22, 14.06.22, 26.06.22, 29.06.22, 04.07.22, 07.07.22, 24.07.22, 26.07.22, 02.08.22, 18.10.23, 18.10.23, 25.10.23, 27.10.23, 31.10.23, 06.11.23, 09.11.23, 14.11.23, 14.11.23, 03.12.23, 10.12.23, 10.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 26.12.23, 03.01.24, 11.01.24, 23.01.24 ,26.01.24, 27.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 31.01.24, 01.02.24, 03.02.24, 05.02.24, 06.02.24, 11.02.24, 11.02.24, 15.02.24, 21.02.24, 22.02.24, 25.02.24, 01.03.24, 09.03.24, 13.03.24, 20.03.24, 20.03.24, 01.04.24, 01.04.24, 02.04.24, 10.04.24, 14.04.24, 03.05.24, 09.05.24, 12.05.24, 20.05.24, 23.5.24, 19.06.24, 24.06.24, 03.07.24