Browsing Archives

מילים ומושגים

בלתי

בִּלְתִי – לא

למילת השלילה 'בלתי' מצטרף שם תואר: בִּלְתִי רָגיל, בִּלְתִי אֶפשָרִי, בִּלְתִי הֶגיוֹנִי, בִּלְתִי מַספִּיק, בלתי נשכח (אי אפשר לשכוח אותו), בִּלְתִי יַצִיב, בלתי צפוי, בלתי חוקי, בלתי נִמנָע, בלתי מוּדָע, בלתי נִסבָּל.

דוגמאות:

ראיתי סרט בלתי רגיל.

הוא קיבל בבחינה ציון בלתי מספיק.

ההצעה שלך טובה, אבל בלתי אפשרית לביצוע.

המצב של החולה בלתי יציב.

אתה אומר דברים בלתי הגיוניים.

הוא עשה את הדברים באופן בלתי מודע. הוא לא ידע מה הוא עושה.

המצב בלתי נסבל! אי אפשר להמשיך כך!

הקונצרט היה בלתי נשכח!

 

הערך בלתי נמצא בידיעות:

 25.03.1421.06.16, 18.07.17, 26.07.1621.09.1611.11.1618.12.1613.09.1712.11.17,

21.01.1801.02.1827.04.1824.07.1823.01.1919.05.1921.05.19, 21.07.19, 24.11.19, 24.06.20, 15.07.21, 19.10.21, 26.10.21, 14.03.22, 31.03.22, 21.07.22