Browsing Archives

מילים ומושגים

בלט

בָּלַט התרומם מעל פני השטח, שמו לב אליו כי הוא שונה מהאחרים

         הצטיין יותר מהאחרים

השורש: ב.ל.ט

שם הפועל: לִבלוֹט

שם הפועל בבניין הפעיל: הִבְלִיט

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַבְלָטָה

 

דוגמאות:

האף בולט בפנים.

הוא סטודנט בולט – גם חכם וגם לא ביישן.

הכיסא הזה בולט מהשורה. מישהו יִיתָקל בו ויפול!

הוא נכנס בשקט והתיישב בשורה האחרונה. הוא לא רוצה לבלוט.

היא צובעת את השער בצבעים משוגעים ועושה הכול כדי לבלוט.

היא מבליטה את העיניים היפות שלה באיפור כבד.

 

הערך בלט נמצא בידיעות:

 17.09.1630.10.1606.12.1601.01.1717.01.1726.07.1722.12.1721.03.1816.05.18,

05.06.1823.07.1816.12.1823.12.1813.01.1929.01.1903.02.1928.04.1901.07.19, 07.01.20, 16.01.20, 16.02.20, 16.06.20, 06.07.20, 06.07.20, 16.07.20, 16.09.20, 16.11.20, 16.12.20, 13.01.21, 17.01.21, 16.02.21, 02.03.21, 16.03.21, 16.06.21, 16.08.21, 17.10.21, 24.10.21, 16.11.21, 16.12.21, 19.12.21, 16.01.22, 13.02.22, 16.02.22, 16.03.22, 16.05.22, 16.06.22, 29.06.22, 17.07.22, 15.08.22, 15.08.22, 16.11.23, 10.12.23, 17.12.23, 16.01.24, 13.03.24, 17.03.24, 16.04.24, 16.05.24, 19.05.24, 19.05.24, 03.06.24, 14.06.24