Browsing Archives

מילים ומושגים

בית עלמין

בֵּית עָלמִין – בית קְבָרוֹת

בית עלמין אזרחי, בית קברות אזרחי

בית עלמין צבאי, בית קברות צבאי

קְבוּרָה –  מְנוּחַת הַמֵת בָּאֲדָמָה

שם הפועל: לִקְבּוֹר

את המתים קוברים בקֶבֶר בבית קברות. 

את חללי צה"ל קוברים בבתי העלמין הצבאיים. 

בסלנג אומרים: כששמעתי איך הבן שלי מדבר אל סבתא שלו, רציתי לִקבּוֹר את עצמי מִבּוּשָה.

 

הערך בית עלמין נמצא בידיעות: 

13.11.16, 13.12.16, 18.06.1713.12.1707.01.1816.04.18, 06.08.1817.10.1801.11.1824.12.1820.02.1919.03.1904.04.1907.05.19,

07.05.1907.07.19, 23.04.20, 26.04.20, 28.04.20, 26.10.20, 11.04.21, 19.10.21, 22.11.21, 20.03.22, 21.03.22, 02.06.22, 02.06.22, 18.07.22, 26.07.22, 20.10.23, 22.11.23, 10.12.23, 04.01.24, 24.01.24, 03.03.24, 06.03.24, 18.03.24, 05.05.24, 09.05.24, 12.05.24, 12.05.24

 

בית שעשועים

בֵּית שַעֲשוּעִים מקום שמבלים ונהנים בו: בית קולנוע, אולם תיאטרון, בית קפה

גן שעשועים – מקום עם נדנדות ומגלשות שילדים משחקים בו

בגן השעשועים יש מתקני שעשועים: נדנדות, קרוסלות, מגלשות.

בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, בערב יום השואה ובערב תשעה באב – בתי השעשועים במדינת ישראל סגורים מהשעה שבע בערב.

 

הערך בית שעשועים נמצא בידיעות: 28.07.1615.08.1623.04.1707.08.1704.06.1802.05.19, 15.09.20, 07.04.21, 13.04.21