Browsing Archives

מילים ומושגים

בזבז

בִזבֵּז – הוציא יותר מדי כסף, יותר מדי זמן

השורש: ב.ז.ב.ז

שם הפועל: לְבַזבֵּז

שם הפעולה: בִּזבּוּז

מבזבזים כסף, מבזבזים זמן יקר, מבזבזים אנרגיה (חשמל, מים, דלק) וכוחות

בַּזְבְּזָן – אדם שלא יודע לחסוך כסף

תכונה: בַּזְבְּזָנוּת

דוגמאות:

אל תבזבז על זה זמן בבחינה. תענה על שאלה אחרת.

זה בִּזבוז כסף! אל תקנה!

היא בִּזבזה את כל הכסף שקיבלה מההורים.

אני אוהבת לבזבז כסף על שטויות.

זה בִּזבוז זמן. תיסע מהדרך השנייה!

 

הערך בזבז נמצא בידיעות: 02.09.1612.07.1713.12.1701.01.18, 29.06.20, 03.04.24