Browsing Archives

מילים ומושגים

ארגון

 

אִרגוּן –  ORGANIZATION

השורש: א.ר.ג.ן 

שורש זה הוא דוגמה למילה מודרנית בעברית שהשורש שלה דומה לשורש בשפות אחרות: orgn – ארגן

שם הפועל: לְאַרְגֵן

שם הפועל בבניין התפעל: הִתְאַרְגֵן

מילים נוספות לארגון: איגוד, אגודה

דוגמאות:

האו"ם הוא ארגון בין לאומי.

"הדסה" הוא ארגון של נשים. יש בו גם חברים גברים.

אִרגון נכון של הזמן חשוב במיוחד בתקופה של בחינות.

אנחנו מארגנים טיול. תבואו?

אנחנו אוהבים לנסוע לחו"ל בטיול מאוּרְגָן. המדריך מארגן את הכול ולנו יש ראש שקט. 

הוא אִרגֵן לאשתו מסיבת יום הולדת בפארק.

הוא לומד באוניברסיטה יִיעוּץ אִרְגוּנִי.

הם הודיעו לי ברגע האחרון על הטיול. התארגנתי בעשר דקות ויצאתי מהבית.

המורות הגיעו לבית הספר יומיים לפני תחילת שנת הלימודים לימי התארגנות.

 

הערך ארגון נמצא בידיעות: 

18.07.1617.08.1627.10.1628.11.16, 30.11.1605.12.1604.01.1715.01.1715.01.1718.01.17, 29.01.17, 29.03.1701.05.1713.06.1724.08.1707.09.1716.10.1730.10.17, 12.11.1712.11.1731.12.1718.01.18,

29.01.1804.02.1820.02.18, 14.03.1819.03.1806.05.1809.05.1822.05.1804.06.1814.06.1814.06.18, 22.06.18, 24.06.1824.06.1810.07.1817.07.1818.07.1823.07.1824.07.1812.08.13,

 03.09.1802.10.1808.10.18,

25.10.1822.11.1829.11.1829.11.1802.12.1823.12.18, 23.12.1802.01.1928.01.1911.03.1901.04.1906.05.19,

19.05.19, 22.05.19, 04.08.19, 27.10.19, 12.11.19, 14.11.19, 05.12.19, 09.01.20, 16.01.20, 24.02.20, 12.03.20, 12.05.20, 05.08.20, 06.09.20, 09.09.20, 14.10.20, 05.01.21, 13.01.21, 14.01.21, 20.01.21, 02.02.21, 04.02.21, 10.02.21, 16.03.21, 18.03.21, 11.05.21, 12.05.21, 18.05.21, 23.05.21, 11.07.21, 29.07.21, 31.08.21, 09.09.21, 21.10.21, 12.12.21, 13.12.21, 20.12.21, 27.12.21, 30.12.21, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 10.03.22, 23.03.22, 24.04.22, 25.05.22, 17.06.22, 24.07.22, 02.08.22, 04.08.22, 08.08.22, 24.12.23, 28.01.24, 29.01.24, 17.03.24, 19.03.24, 21.05.24, 30.05.24, 19.06.24, 17.07.24