Browsing Archives

מילים ומושגים

אפליה

אַפלָיָה – Discrimination, העדפה של אדם אחד על פני אדם אחר

השורש: פ.ל.ה

שם הפועל: לְהַפְלוֹת

שם הפעולה: הַפְלָיָה

שם תואר: מוּפְלֶה

אַפלָיָה עֲדָתִית

יש אפליה על רקע דתי, אפליה על רגע לאומי, אפליה על רקע מגדרי (נשים), אפליה על רקע מוצא

אפליה לטובה / אפליה לרעה

אפליה מְתַקֶנֶת – מתן עדיפות למישהו שבדרך כלל מפלים אותו לרעה

 

דוגמאות:

בדרום אפריקה יש אפליה בין שחורים ללבנים.

להורים ולמורים אסור להפלות בין ילדים.

למדינה אסור להפלות בין אזרחים.

הוא תמיד מרגיש שהוא מופלה לרעה.

רבים בישראל מתלוננים על אפליה עדתית. רבים אחרים חושבים שהתלונות באות לשרת מטרות פוליטיות וַאחרות.

 

הערך אפליה נמצא בידיעות: 19.09.1603.12.1601.02.1709.12.1711.10.1829.05.19, 06.11.19, 03.12.19, 08.02.20, 07.04.21, 14.07.21, 13.09.21