Browsing Archives

מילים ומושגים

אמון

אֵמוּן – תחושה של ביטחון במישהו

השורש: א.מ.ן

שם הפועל: לְהַאֲמִין

שם עצם: אֱמוּנָה

שם תואר: אָמִין

נותנים אמון במישהו.

מַביעים אמון או אי אמון במישהו.

מַביעים אמון או אי אמון בממשלה.

מֵפֵרים אמון שמישהו נתן בך.

מצהירים אֱמוּנִים למדינה. 

נשבעים אֱמוּנִים לצה"ל.

הוא אדם אמין. את יכולה לסמוך עליו בעיניים עצומות.

הֲפָרַת אֱמוּנִים: עובד ציבור, המנצל את תפקידו וסמכויותיו על מנת לקבל טובות הנאה, מבצע עבירה של מרמה והפרת אמונים. 

הערך אמון נמצא בידיעות:

 29.03.1714.02.1813.03.1813.03.1823.05.1806.11.18, 12.12.1813.12.1824.12.1816.01.19,

17.01.1928.01.1901.04.1930.04.1901.05.1906.06.19, 09.09.19, 03.10.19, 31.10.19, 11.11.19, 22.12.19, 17.03.20, 17.03.20, 24.05.20, 25.05.20, 17.09.20, 08.11.20, 12.01.21, 27.01.21, 09.02.21, 23.02.21, 06.04.21, 07.04.21, 07.04.21, 20.04.21, 05.05.21, 02.06.21, 17.06.21, 30.06.21, 07.07.21, 08.07.21, 09.02.22, 23.02.22, 20.07.22, 25.10.23, 25.12.23, 27.01.24, 20.03.24, 06.06.24

 

 

 

אמונה

אֱמוּנָה – דת, אמת, ביטחון במשהו

השורש: א.מ.ן

שם הפועל: לְהַאֲמִין

רבים מאמינים באלוהים

אמונה תְפֵלָה (אפשר לכתוב גם: טפלה) – Prejudice

למשל: חתול שחור מביא מזל רע.

 

פתגם:

איש בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה.

המשמעות: כל אדם זכאי להאמין במה שהוא בוחר ולחיות את חייו על פי אמונתו.

 

דוגמאות:

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח.

הוא מאמין באלוהים.

אני מאמינה בדני. הוא יצליח בתפקיד החדש!

אני לא מאמינה לאף מילה שהוא אומר. הוא שקרן!

לא תאמיני מה קרה לי אתמול: איבדתי את הטלפון!

 

הערך אמונה נמצא בידיעות:

03.07.16, 03.07.1603.01.1705.02.1714.08.1726.10.1729.10.1712.11.17,

24.11.1709.01.1831.01.1815.04.1813.06.1823.10.1812.12.1818.12.18

23.12.1801.01.1912.03.1914.03.19,

15.07.19, 19.05.20, 17.09.20, 20.01.21, 25.04.21, 04.05.21, 05.05.21, 13.06.21, 06.07.21, 06.10.21, 14.10.21, 30.11.21, 23.12.21, 20.01.22, 24.02.22, 28.02.22, 10.03.22, 15.03.22, 24.05.22, 31.05.22, 09.11.23, 10.12.23, 01.01.24, 04.01.24, 30.01.24, 11.02.24

 

 

 

 

 

 

אמור

אָמוּרכנראה, צפוי

השורש: א.מ.ר

משתמשים בצירוף אָמוּר + שם פועל כשמדברים על משהו שיקרה בעתיד לפי התוכנית שקיימת כרגע.

במקרים כאלה אפשר לומר גם: צפוי + שם הפועל,  וגם: עומד + שם הפועל, וגם: עתיד +שם הפועל

 

דוגמאות:

הם אמורים להתחתן ביולי.

היא אמורה לסיים את הלימודים השנה.

היינו אמורים להיפגש אתמול, אבל הוא הודיע לי ברגע האחרון שהוא צריך לנסוע לירושלים.

מתי את אמורה ללדת?

היינו אמורים לצאת מחר לטיול, אך החלטנו לא לקיים את הטיול כי מחר אמור לרדת גשם.

אפשר לומר גם: מחר צפוי לרדת גשם, מחר עומד לרדת גשם, אובמה עומד להיפגש עם השגריר, הם עומדים לסיים את הלימודים בינואר.

היא עֲתִידָה לנסוע לצרפת בשבוע הבא. הם עֲתִידִים לעבור דירה בקיץ.

 

הערך אמור נמצא בידיעות: 

06.09.1610.01.1731.01.1727.06.1709.08.1722.08.1731.10.17

19.12.1727.12.17,

09.01.1814.01.1806.02.1822.02.1822.02.1809.05.1824.05.1806.06.18,

 07.06.1814.06.1802.10.18,

 03.10.1818.11.1820.11.1811.12.1823.12.1822.01.1921.02.1930.06.19, 01.08.19, 19.09.19, 13.02.20, 25.03.20, 11.05.20, 09.06.20, 25.06.20, 02.07.20, 08.09.20, 12.11.20, 17.11.20, 24.11.20, 07.12.20, 07.01.21, 20.01.21, 26.01.21, 04.02.21, 18.02.21, 14.03.21, 25.04.21, 29.04.21, 02.03.21, 01.06.21, 21.06.21, 24.06.21, 24.10.21, 30.12.21, 03.02.22, 24.02.22, 29.03.22, 01.05.22, 31.05.22, 02.08.22, 09.08.22, 17.10.23, 18.10.23, 30.11.23, 20.12.23, 20.12.23, 03.01.24, 18.04.24, 01.05.24

 

אמנה

אֲמָנָה – ברית, חוזה, הסכם לשיתוף פעולה

אֲמָנָה חברתית

אֲמָנַת ז'נבה

כְּתַב הַאֲמָנָה – מסמך שעליו חותם שגריר של מדינה למדינה שבה הוא שגריר ובו הוא מתחייב לנאמנות למדינות

 

הערך אמנה נמצא בידיעות: 06.12.1613.07.1728.01.19, 20.11.19, 22.12.19, 08.02.20, 02.03.21, 06.07.21, 16.11.21, 17.11.21, 06.12.21, 17.12.21, 06.11.23, 29.01.24

 

 

אמצעי

אֶמצָעִי (שם עצם)– כלי, מכשיר, שבעזרתו עושים דבר

רבים: אֶמְצָעִים

סמיכות: אֶמְצָעֵי-

אמצָעי אבטחה, אמצָעי הגנה, אמצָעי לחימה

בְּאֶמצָעוּת – בעזרת, על ידי, דרך

שם תואר: אמצעי – נמצא באמצע

בַּעַל אמצעים – אדם שיש לו יכולות כלכליות טובות

 

הערך אמצעי נמצא בידיעות: 07.09.1705.12.1724.05.1809.01.1913.01.19, 30.04.20, 21.06.20, 06.06.21, 22.06.21, 03.11.21, 20.03.22, 06.12.23, 10.01.24, 25.02.24

 

אמת

אֱמֶת – דבר נכון. ההפך מ: שֶקֶר

רבים: אֲמִיתוֹת

שם פועל: לְאַמֵת – לבדוק אם הדבר נכון

שם תואר: אֲמִיתִי

תואר הפועל: בֶּאֱמֶת

 

שלום אמת, חברות אמת, אמת לַאֲמִיתָה

 

הערך אמת נמצא בידיעות:

 21.12.1611.12.1728.01.1808.02.1818.02.1812.03.1819.06.1824.11.18,

, 18.02.21 08.01.1922.01.1901.04.1929.05.19, 08.12.19, 03.03.20, 03.11.20, 26.01.21, 11.02.21, 18.02.21, 04.03.21, 29.06.21, 14.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 21.10.21, 15.12.21, 29.12.21, 18.01.22, 20.03.22, 24.04.22, 08.06.22, 10.12.23, 07.01.24, 14.01.24, 07.02.24, 11.02.24 12.03.24