Browsing Archives

מילים ומושגים

אלונקה

אֲלוּנְקָה – מיטה להעברת חולה או פצוע

רבים: אלונקות

להיכנס מתחת לאלונקה – לעזור לכולם בשעת צרה, לקחת חלק בחובות של כולם, כמו חיילים שנושאים יחד אלונקה של פצוע בשדה הקרב

 

 

הערך דרש נמצא בידיעות: 29.02.24

 

 

אלחוט

אַלחוּט – העברה של קולות וצלילים בלי חוטים

מִיקרופון אלחוטי – מִיקרופון בלי חוט

דִמְמַת אלחוט – הוראה של הצבא לא להשתמש במכשירי קשר כדי שהאויב לא יוכל להאזין

הערך אלחוט נמצא בידיעות: 19.06.16

אלים

אַלִים – אגרסיבי, משתמש בכוח

אַלִימוּת – אגרסיביות, שימוש בכוח, תוֹקְפָנוּת

 

דוגמאות:

הוא ילד אלים. הילדים מתרחקים ממנו.

להורים אלימים יש לפעמים ילדים אלימים.

לצערנו יש בארץ מקרים רבים של אַלִימוּת בין בני נוער.

יש אלימות פיסית ויש אלימות מִילוּלִית – במילים. גם אלימות מילולית היא אלימות.

 

הערך אלים נמצא בידיעות:

 08.09.1626.09.1613.10.1618.12.1618.12.1617.01.1702.02.1715.03.17

15.03.17

15.03.1701.10.1702.10.1722.10.1729.10.1728.01.1829.01.1804.07.18,

 07.08.1815.10.1812.11.18

14.11.1821.11.1824.11.1802.12.1803.01.1928.01.1920.06.1904.07.19, 29.07.19, 05.08.19, 07.10.19, 03.11.19, 28.11.19, 12.02.20, 20.02.20, 20.02.20, 25.03.20, 07.07.20, 26.07.20, 30.07.20, 02.08.20, 13.09.20, 07.01.21, 10.01.21, 25.01.21, 11.02.21, 09.05.21, 10.05.21, 11.05.21, 12.05.21, 13.05.21, 13.05.21, 06.06.21, 06.06.21, 21.10.21, 08.11.21, 25.11.21, 15.12.21, 29.12.21, 18.01.22, 26.01.22, 16.02.22, 04.04.22, 19.05.22, 16.06.22, 22.11.23, 10.12.23, 11.02.24, 07.03.24, 09.03.24, 20.03.24, 27.05.24, 06.06.24

 

אליפות

אַלִיפות Championship

שם תואר: אלוף – הטוב ביותר

דרגה בצבא: אלוף

 

דוגמאות:

הם זכו במקום הראשון באליפות ישראל באתלטיקה.

הוא אלוף העולם בריצת 60 מטרים.

היא אלופה בַּאפייה של עוגות שוקולד.

יש בצה"ל אלופים רבים וְאלופה אחת.

 

הערך אליפות נמצא בידיעות: 

10.08.1604.12.1608.05.1702.10.1707.12.1728.12.1705.07.18,

23.07.1813.08.1828.10.1826.11.1830.04.1903.06.1927.06.19, 29.10.19, 05.02.20, 08.12.21, 21.12.21, 01.08.22, 19.02.24

 

אלמן

אַלְמָן – בעל שאשתו מתה

אַלְמָנָה – אישה שבעלה מת

אלמנת מלחמה

אלמנת צה"ל

בשפת הדיבור: 'אלמנת קש' – אישה שבעלה לא בבית באופן זמני

 

הערך אלמן נמצא בידיעות: 28.04.1728.04.17, 05.02.18, 04.10.1811.10.1817.12.1818.12.1818.12.1813.01.19, 23.09.19, 15.11.20, 01.05.2203.05.22, 22.10.23, 07.11.23, 11.02.24, 20.02.24, 03.03.24, 01.04.24

 

 

 

אלתר

אִלְתֵר – חיבר משהו באותו רגע, בלי להכין מראש, עשה אימפרביזציה

השורש: א.ל.ת.ר

שם הפועל: לְאַלְתֵר

שם הפעולה: אִלְתוּר – אימפרביזציה

לְאַלְתַר – מייד, ברגע זה

 

דוגמאות:

שחקן ומוסיקאי טובים יודעים גם לְאַלְתֵר.

ישראלים מצטיינים באִלְתוּר פִּתְרונות לכל בעיה.

בעל הבית ביקש מהדיירים לעזוב את הדירה לְאַלְתַר.

 

הערך אלתר נמצא בידיעות: 04.07.19, 02.04.20, 19.01.21, 06.06.21, 14.07.21