Browsing Archives

מילים ומושגים

אלתר

אִלְתֵר – חיבר משהו באותו רגע, בלי להכין מראש, עשה אימפרביזציה

השורש: א.ל.ת.ר

שם הפועל: לְאַלְתֵר

שם הפעולה: אִלְתוּר – אימפרביזציה

לְאַלְתַר – מייד, ברגע זה

 

דוגמאות:

שחקן ומוסיקאי טובים יודעים גם לְאַלְתֵר.

ישראלים מצטיינים באִלְתוּר פִּתְרונות לכל בעיה.

בעל הבית ביקש מהדיירים לעזוב את הדירה לְאַלְתַר.

 

הערך אלתר נמצא בידיעות: 04.07.19, 02.04.20, 19.01.21, 06.06.21, 14.07.21