Browsing Archives

מילים ומושגים

אכף

אָכַף – דאג שאנשים יקיימו את החוק

שם הפועל: לֶאֱכוֹף

שם הפעולה: אֲכִיפָה

 

 

דוגמאות:

המשטרה פועלת בנושאי אֲכִיפָה וענישה.

ברעננה הגבירו לאחרונה את אֲכִיפַת חוקי החנייה.

קשה מאוד לֶאֱכוֹף על נַהָגֵי אופַנוֹעים את חוקי העקיפה. הם עוקפים כמו מטורפים.

 

הערך אכף נמצא בידיעות: 31.05.162.11.1618.12.1617.01.1704.06.1716.10.1714.01.1828.01.1829.04.18,

29.05.1808.01.1924.02.19, 30.10.19, 04.11.19, 27.11.19, 08.12.19, 21.02.20, 31.03.20, 02.06.20, 22.06.20, 25.06.20, 27.12.20, 28.12.20, 17.01.21, 17.01.21, 20.01.21, 25.01.21, 07.03.21, 09.03.21, 18.03.21, 20.04.21, 21.06.21, 23.06.21, 14.07.21, 14.07.21, 04.08.21, 03.11.21, 02.01.22, 08.02.22, 23.02.22, 29.10.23, 09.11.23, 18.03.24