Browsing Archives

מילים ומושגים

איחד

אִיחֵד – חיבר, עשה שיהיה אחד

השורש: א.ח.ד

שם הפועל: לְאַחֵד

שם הפעולה: אִיחוּד

בניין פּועַל: אוּחַד, מְאוּחָד

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְאַחֵד

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְאַחְדוּת

אִיחוּד, הִתְאַחְדוּת – ארגון

שם עצם: אַחְדוּת

שם תואר: מְאוּחָד

שם עצם: אֲחִידוּת – הוֹמוֹגֵנִיּוּת, יוּנִיפוֹרְמִיּוּת

 

דוגמאות:

ביום ירושלים מציינים את איחוד ירושלים.

המשפחה שלהם מאוד מאוחדת.

הוא החליט לאחד את כל חשבונות הבנק שלו.

הוא חבר בהתאחדות עולי ארגנטינה.

מנהיג טוב דואג לאחדות העם.

 

הערך איחד נמצא בידיעות:

 06.12.1601.05.1705.11.1707.11.1714.11.1706.01.18, 23.01.1807.06.1814.06.18,

03.09.1801.11.1806.11.1804.02.1924.03.1914.07.19, 24.07.19, 01.08.19, 12.09.19, 26.09.19, 03.10.19, 07.11.19, 11.12.19, 15.12.19, 23.01.20, 25.01.20, 21.05.20, 01.07.20, 31.08.20, 02.09.20, 03.09.20, 03.09.20, 09.09.20, 15.09.20, 16.09.20, 23.09.20, 20.10.20, 29.11.20, 08.12.20, 31.12.20, 21.01.21, 02.03.21, 05.05.21, 23.05.21, 13.07.21, 15.07.21, 14.10.21, 27.10.21, 09.11.21, 11.11.21, 16.11.21, 14.12.21, 15.12.21, 15.12.21, 02.03.22, 10.03.22, 30.06.22, 27.07.22, 06.11.23, 16.11.23, 09.01.24, 25.01.24 ,25.02.24, 13.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איחה

אִיחָה – חיבר את החלקים הקרועים או הפגועים

השורש: א.ח.ה

שם הפועל: לְאַחוֹת

שם הפעולה: אִיחוּי

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְאַחוֹת

מְאַחִים את השברים, את הקרעים, את השְסָעִים בחברה

מְאַחִים את הפצע, הפצע מִתְאַחֶה

 

הערך איחה נמצא בידיעות: 14.07.19, 26.10.21, 11.02.24

 

 

איחל

אִיחֵל  בֵירֵך, אמר מה הוא רוצה שיהיה בעתיד 

השורש: א.ח.ל

שם הפועל: לְאַחֵל

שם הפעולה: אִיחוּל

 

דוגמאות:

מאחלים:

חג שמח!

שבת שלום!

מזל טוב!

בהצלחה!

נסיעה טובה!

אני מאחל לך נסיעה טובה!

אני מאחל לך בריאות טובה, נחת מהילדים ומהנכדים, עד 120!

איחולים לבביים ליום הולדתך!

מה אתה מאחל לעצמך?

אני מאחלת לעצמי להגיע לגיל שלך בבריאות טובה כמו שלך!

אני לא מאחל את זה אפילו לשונאים שלי.

 

הערך איחל נמצא בידיעות: 22.08.1602.04.1708.05.1709.05.1727.08.1726.11.1727.03.1824.04.1815.05.18,

03.12.18, 26.12.1827.02.19, 25.07.19, 03.02.20, 19.07.20, 17.06.21, 15.12.21, 10.03.22, 03.04.22

 

איים

אִייֵם – אמר: אני אעשה דבר רע אם…

מאיימים על מישהו 

השורש: א.י.ם

שם הפועל: לְאַייֵם

שם הפעולה: אִיוּם

 

דוגמאות:

הוא כל הזמן מְאַיֵים שהוא יעזוב אותה.

הוא רק מְאַייֵם. אל תדאגי…

אמא מְאַיֶימֶת על הבן הקטן: אם לא תאכל את השניצל לא תקבל שוקולד!

אני לא פוחד מֵהָאִיוּמִים שלך.

 

הערך איים נמצא בידיעות: 27.07.1611.08.16, 05.01.17, 10.01.1719.01.1726.03.1725.04.1711.6.17

17.09.17,

29.10.1705.11.1706.11.1710.11.1714.11.1719.11.17, 23.11.1724.11.1706.12.1709.12.1717.01.18,

26.02.1825.04.1807.05.1809.05.1829.05.1806.06.1812.06.1827.06.18

02.10.1816.10.1808.11.18,

24.11.1809.01.1912.02.1920.05.1910.07.19, 30.07.19, 03.09.19, 12.11.19, 27.11.19, 10.12.19, 17.12.19, 22.12.19, 05.01.20, 08.02.20, 14.05.20, 02.06.20, 13.07.20, 29.07.20, 08.03.20, 29.11.20, 03.12.20, 07.01.21, 25.01.21, 15.06.21, 17.06.21 21.07.21, 26.10.21, 31.10.21, 01.11.21, 25.11.21, 06.12.21, 22.02.22, 23.02.22, 08.03.22, 29.03.22, 27.04.22, 10.05.22, 15.05.22, 23.05.22, 26.05.22, 31.05.22, 13.06.22, 20.06.22, 29.06.22, 25.07.22, 11.08.22, 18.10.23, 01.11.23, 16.11.23, 22.11.23, 22.11.23, 26.11.23, 04.12.23, 07.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 27.12.23, 03.01.24, 15.02.24, 04.04.24, 11.04.24, 14.04.24, 14.04.24

 

 

 

 

 

 

 

אייש

אִייֵש – היה במקום כדי לבצע דבר, מינה אנשים לתפקיד

השורש: א.י.ש

שם הפועל: לְאַייֵש

שם הפעולה: אִיוּש

שם תואר: מְאוּּיָש

לא מאוּיָש, בִּלְתִי מְאוּיָש – בלי אנשים

מל"ט הוא כלי טיס לא מאויש. מזל"ט הוא כלי טיס זעיר (קטן) לא מאויש. כלי טיס בלתי מאויש.

 

דוגמאות:

התפקיד של המנהל עדיין לא מאויש.

 

הערך אייש נמצא בידיעות: 

18.07.1721.09.1621.03.1707.11.1712.11.1720.06.1812.07.1823.06.19, 12.01.20, 04.02.21, 22.06.21, 09.11.21, 02.06.22, 03.07.22, 07.07.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איכות

אֵיכוּת – טִיב

מִלשון: אֵיך

רבים: אֵיכוּיוֹת

שם תואר: אֵיכוּתִי

איכות חיים

איכות סביבה – אקולוגיה

איכות מוצר, עבודה, חומר

תַו אֵיכוּת: סימן על מוצר, המעיד על הטיב שלו

 

דוגמאות:

הם מחפשים איכות חיים ולכן עברו מהעיר לקיבוץ.

הבד הזה הוא מאיכות לא טובה.

במסעדה הזו משתמשים בחומרים מאיכות מצוינת.

בבית הספר מדברים הרבה על איכות הסביבה.

לא הכמות חשובה אלא האיכות!

הוא בחור מאוד איכותי!

האוכל כאן איכותי!

הערך איכות נמצא בידיעות: 14.07.1628.07.1625.9.1610.11.1621.11.1627.11.1616.01.1721.03.17

17.09.17,

13.03.18, 03.06.1806.09.1828.01.19, 14.08.19, 06.02.20, 16.06.20, 25.06.20, 09.08.21, 12.08.21, 12.08.21, 31.05.22, 26.01.24, 01.03.24

 

אילו

אִילוּ, לוּ – אם לא (מילת תנאי בטל)

אִילוּלֵא –  אילו לא

אִלְמָלֵא –  אילו לא

לוּלֵא –  אילו לא

כל מילות התנאי האלה מתייחסות לאירועים שקרו או לא קרו בעבר. אלה מילות תנאי בטל (שאינו יכול להתקיים).

אם – מילת תנאי קיים. תנאי שעשוי להתקיים בדרך כלל או בעתיד.

אם לומדים – מצליחים.

אם תלמד – תצליח.

 

אילו למדת – היית מצליח (לא למדת ולכן לא הצלחת).

אילו באת למסיבה – היית פוגש אותי (לא באת ולכן לא פגשת).

 

אילולא למדת – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

אילולא באת למסיבה – לא היינו נפגשים (באת ונפגשנו).

 

אלמלא למדת – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

אלמלא באת למסיבה – לא היינו נפגשים (באת ונפגשת).

 

לולא למדת  – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

לולא באת במסיבה – לא היינו נפגשים (באת ולכן נפגשנו).

 

הערך אילו נמצא בידיעות: 15.10.1711.03.19, 06.12.20

 

אילם

אִילֵם – אדם שאינו יכול לדבר

שם עצם: אֵלֶם – שתיקה, חוסר יכולת לדבר

נֶאֱלַם דום – היה בהלם ולכן עמד בלי לזוז ובלי לדבר.

חֵרֵש אִילֵם – אדם שאינו יכול לדבר ולשמוע

 

הערך אילם נמצא בידיעות: 10.11.17