Browsing Archives

מילים ומושגים

אזהרה

אַזהָרָההודעה: זהירות! יש סכנה!

השורש: ז.ה.ר

שם הפועל: לְהַזהִיר

שם הפעולה: אַזהָרָה, הַזהָרָה

שם עצם: זְהִירוּת

תַמרור אזהרה, שֶלֶט אזהרה

 

הערך אזהרה נמצא בידיעות: 31.07.1614.11.1622.11.1622.11.1618.07.1713.11.1707.03.1827.03.1827.04.18,

15.10.1828.04.1914.05.1915.05.1920.05.1922.05.1917.07.19, 04.11.19, 11.06.20, 06.12.20, 01.02.21, 03.03.21, 02.05.21, 10.05.21, 06.06.21, 25.07.21, 11.10.21, 08.02.22, 13.02.22

 

אזהרת מסע

אַזהָרַת מַסָע  הודעה של מדינה: זהירות! לא לנסוע לשם!

שם עצם: אַזְהָרָה

שם הפועל: לְהַזְהִיר

שם העצם: מַסָע (ז') – טיול ארוך וקשה

רבים: מַסָעוֹת

שם הפועל: לִנסוֹעַ

דוגמאות:

משרד החוץ הישְׂרְאלי פרסם אזהרת מסע לישְׂרְאלים לא לנסוע לסיני.

אני מזהירה אותך בפעם האחרונה! אל תעשה את זה!

הוא חזר ממסע הרצאות בעולם.

קראת את הספר "מַסְעוֹת גוליבר"?

 

הערך אזהרת מסע נמצא בידיעות:

 25.01.17, 22.03.1728.03.1712.09.1716.07.19, 25.09.19, 27.02.20, 30.11.20, 22.04.21, 15.06.21, 28.06.21, 26.10.21, 13.02.22, 03.03.22, 31.05.22, 13.06.22, 14.06.22, 29.06.22, 26.07.22, 18.10.23, 03.11.23, 04.12.23, 07.03.24

 

אזור

אֵזוֹר – חלק משטח, חלק מהעולם

רבים: אֱזוֹרִים, וגם: אֲזוֹרִים

סמיכות: אֵזוֹר-

            אֱזוֹרֵי- , וגם אֲזוֹרֵי-

שם תואר: אֱזוֹרִי, וגם אֲזוֹרִי

 

דוגמאות:

מחר יהיה חם בכל האֲזורים, ובמיוחד בַּאֲזורי ההרים.

היום יורד גשם בכל אֲזורי הארץ, גם באֵזור הדרום.

הם פתחו מסעדה באֵזור התעשייה.

ירושלים –  אֵזור חיוג 02.

הוא עובד במועצה האֲזורית לב השרון.

השוטרים הִגיעו לאֵזור.

צה"ל סגר את האֵזור.

אנחנו חיים באֵזור המזרח התיכון.  

 

הערך אזור נמצא בידיעות: 

18.09.1627.10.1625.01.1726.01.1707.02.1716.03.17,

22.03.1729.03.1729.03.1727.04.1717.07.1725.07.1706.08.1704.09.17

04.09.1706.09.17, 07.09.1717.09.1705.11.1719.11.1719.11.1711.12.1709.01.1821.01.18

28.01.1829.01.1830.01.1813.02.1813.03.1816.04.1816.04.1806.05.1809.05.1813.05.1817.05.18

22.05.1831.05.1831.05.18,

19.06.1802.07.1805.07.1808.07.1808.07.1807.08.1803.10.1803.10.18,

 08.10.1818.10.1822.10.1811.11.18,

13.11.1824.11.1829.11.1820.12.1807.01.1928.01.1931.01.1931.01.19

03.02.1906.03.1922.03.1925.03.19

28.03.1930.05.1916.06.1916.06.1917.06.1902.07.1911.07.1918.07.19

18.07.19, 01.09.19, 12.09.19, 15.09.19, 25.09.19, 28.10.19, 12.11.19, 14.11.19, 28.11.19, 04.12.19, 04.12.19, 10.12.19, 19.12.19, 08.01.20, 09.01.20, 15.01.20, 28.01.20, 06.02.20, 19.05.20, 02.06.20, 16.06.20, 28.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 02.09.20, 11.10.20, 27.10.20, 29.11.20, 02.12.20, 14.01.21, 12.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 28.04.21, 09.05.21, 25.05.21, 08.06.21, 10.06.21, 17.06.21, 27.06.21, 29.06.21, 08.07.21, 11.07.21, 15.07.21, 22.07.21, 05.08.21, 11.08.21, 13.09.21, 20.10.21, 14.12.21, 20.12.21, 11.01.22, 30.01.22, 15.02.22, 17.02.22, 15.03.22, 29.03.22, 03.04.22, 17.05.22, 26.05.22, 29.05.22, 08.06.22, 22.06.22, 26.06.22, 06.07.22, 10.07.22, 17.07.22, 21.07.22, 27.07.22, 02.08.22, 04.08.22, 08.08.22, 09.08.22, 09.08.22, 15.10.23, 19.10.23, 25.10.23, 01.11.23, 06.11.23, 25.12.24, 09.01.24, 10.01.24, 11.01.24, 07.02.24, 12.02.24, 27.02.24, 11.03.24, 10.04.24, 01.25.24, 03.06.24

 

אזעקה

אַזעָקָה  – ALARM

אַזְעָקַת אֱמֶת

אַזְעָקַת שָוְוא – לא אזעקת אמת אלא תרגיל או טעות

מזעיקים עזרה בִּשעת סכנה.

 

דוגמאות:

כאשר הגנבים נכנסו לבית האזעקה פעלה והם נבהלו מהרעש וּברחו.

יש לך אזעקה במכונית?

כאשר יש סכנה של טיל נשמעת צפירת אזעקה.

התושבים בדָרום חיים כבר שנים תחת אזעקות 'צבע אדום'.

ברדיו אומרים לפני תרגיל התגוננות של כוחות הביטחון: במקרה של אזעקת אמת תישָמע צפירה עולה ויורדת.

 

הערך אזעקה נמצא בידיעות: 

18.09.1620.09.1620.12.1607.02.1729.08.1711.09.1702.11.1705.12.17, 17.01.18, 18.02.18, 12.03.18, 26.03.1810.05.1829.05.1830.05.1818.06.1819.06.1812.07.18,

 16.10.1813.11.18,

25.03.1905.05.1920.05.1916.06.1916.06.19, 12.09.19, 28.10.19, 07.11.19, 19.11.19, 28.11.19, 05.07.20, 06.07.20, 30.07.20, 16.09.20, 11.04.21 , 12.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 20.05.21, 20.07.21, 05.08.21, 12.10.21, 20.10.21, 07.02.22, 09.02.22, 29.03.22, 10.05.22, 02.06.22, 12.06.22, 14.06.22, 19.06.22, 14.10.23, 01.11.23, 05.11.23, 23.11.23, 01.12.23, 18.12.23, 22.02.24, 13.03.24, 14.04.24, 27.05.24

 

 

אזרח

אֶזרָח – אדם שגר במדינה ויש לו תעודת זהות של המדינה,  CITIZEN

אזרח הוא גם אדם שאיננו חייל –  CIVILIAN

רבים: אֶזְרָחִים

סמיכות: אֶזְרְחֵי ישראל

לאזרח ישראל יש אֶזרָחוּת ישראלית. 

יש אנשים שיש להם אזרחות כפולה – הם אזרחים בשתי מדינות.

אזרח מן השורה – אזרח 'פשוט', אדם 'רגיל'.

אזרח כבוד – אדם שמדינה או עיר העניקה לו אזרחות כבוד.

נשיא המדינה הוא האזרח מספר אחת.

ארגוני הטרור פוגעים בחיילים ואזרחים.

חיילים חולמים על יום השחרור ומתכוננים לחזרה לאזרחות.

המשמר האֶזְרָחי – מחלקה במשטרת ישראל המרכזת את הפעילות של אזרחים מתנדבים במשטרה

 

הערך אזרח נמצא בידיעות: 

24.06.1618.09.1622.11.1604.12.1608.12.1620.12.1604.01.17, 05.01.1708.01.17

09.01.1722.01.1702.02.1721.03.1728.03.1728.04.1707.05.1720.08.17

12.09.17, 30.10.1709.12.17, 17.12.17, 24.12.1712.02.1814.02.1818.02.1820.02.1808.03.1820.03.1815.04.18,

 16.04.18, 06.05.18,

23.05.1830.05.1803.06.18, 12.06.1826.06.1801.07.1804.07.1810.07.18, 25.07.18, 26.07.1826.07.1810.10.1811.10.1813.11.1813.11.1815.11.1821.11.18

12.12.1826.12.1827.12.1831.12.18, 31.01.19, 12.02.1927.02.1912.03.1918.03.1918.03.1925.03.1903.04.1907.04.19,

 09.04.1901.05.1905.05.1907.05.19,

28.05.1904.06.1916.06.1916.06.1903.07.1908.07.1908.07.19, 07.08.19, 08.08.19, 03.09.19, 08.09.19, 17.9.19, 07.11.19, 20.11.19, 24.11.19, 08.12.19, 12.01.20, 25.01.20, 13.02.20, 18.02.20, 27.02.20, 03.03.20, 03.03.20, 12.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 19.03.20, 25.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 26.04.20, 13.05.20, 21.05.20, 27.05.20, 02.06.20, 25.06.20, 30.06.20, 12.07.20, 15.07.20, 16.07.20, 29.07.20, 30.07.20, 31.08.20, 13.09.20, 17.09.20, 24.09.20, 01.10.20, 11.10.20, 14.10.20, 15.10.20, 03.11.20, 10.11.20, 24.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 04.01.21, 10.01.21, 19.01.21, 27.01.21, 09.02.21, 09.02.21, 18.02.21, 25.02.21, 01.03.21, 07.03.21, 08.03.21, 09.03.21, 18.03.21, 29.04.21, 02.05.21, 12.05.21, 13.05.21, 13.05.21, 23.05.21, 13.06.21, 14.06.21, 15.06.21, 22.06.21, 27.06.21, 28.06.21, 13.07.21, 20.07.21, 08.08.21, 19.10.21, 21.10.21, 27.10.21, 11.11.21, 17.11.21, 22.11.21, 22.11.21, 23.11.21, 21.12.21, 23.12.21, 29.12.21, 14.01.22, 17.01.22, 19.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 08.02.22, 09.02.22, 13.02.22, 23.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 10.03.22, 13.03.22, 15.03.22, 21.03.22, 22.03.22, 22.03.22, 23.03.22, 24.03.22, 03.04.22, 01.05.2203.05.22, 12.05.22, 15.05.22, 31.05.22, 26.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 04.07.22, 04.07.22, 05.07.22, 06.07.22, 07.07.22, 21.07.22, 08.08.22, 11.08.22, 18.10.23, 19.10.23, 20.10.23, 21.10.23, 22.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 01.11.23, 05.11.23, 06.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 14.11.23, 14.11.23, 15.11.23, 20.11.23, 20.11.23, 26.11.23, 26.11.23, 27.11.23, 27.11.23, 29.11.23, 29.11.23, 30.11.23, 03.12.23, 05.12.23, 07.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 24.12.23, 25.12.23, 27.12.23, 07.01.24, 07.01.24, 07.01.24, 11.01.24, 21.01.24, 21.01.24, 22.01.24, 11.02.24, 14.02.24, 16.02.24, 18.02.24, 25.02.24, 25.02.24, 27.02.24, 05.03.24, 17.03.24, 18.03.24, 24.03.24, 01.04.24, 18.04.24, 12.05.24