Browsing Archives

מילים ומושגים

אדיר

אַדִיר גדול וחזק

           כינוי לאלוהים

בלשון הדיבור: נהדר, נפלא

דוגמאות:

האל האדיר והנורא.

הטיול היה אדיר! נהנינו מכל רגע!

זה פרויקט אדיר! השקיעו בו מיליונים.

איך היה הסרט? אדיר!

אלוהים אַדִירִים!!!! מה עשית?!?!?!?!

הוא מגלומן. הוא עושה הכול רק כדי להַאֲדִיר את שמו.

 

הערך אדיר נמצא בידיעות:

 12.12.1613.12.1614.12.16, 24.04.1717.12.1712.06.1810.07.18, 05.08.20, 06.08.20, 27.04.21, 10.08.22, 15.04.24, 22.05.24

 

אדיש

אָדִיש – חסר רגשות כלפי מישהו או משהו, לא אכפת לו.

שם עצם: אֲדִישוּת

 

דוגמאות:

היא מתלהבת מכל דבר והוא בחור אדיש.

הוא הציע לה לנסוע לחו"ל והיא הֵגיבה בַּאֲדישות.

אי אפשר להישאר אדיש מול התופעות של טרור בעולם!

די להיות אדישים! צריך לקום לעשות משהו!

 

הערך אדיש נמצא בידיעות: 14.06.16, 07.10.21, 21.03.22