מילים ומושגים

נציבות שירות המדינה

נְציבות שֵירות המדינה – יחידה במשרד ראש הממשלה המופקדת על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי האנוש.

בראש הנְציבות עומד נציב שירות המדימה.

נְציב – מושֵל

בישראל יש: נציב שורות המדינה, נציב תלונות הציבור, נציב קבילות חיילים

 

הערך נציבות שירות המדינה נמצא בידיעות: 18.12.19, 20.02.20, 30.06.20, 11.02.21, 08.08.21, 06.11.23, 25.06.24