מילים ומושגים

תרומה

תְרוּמָה – כסף או דבר אחר שנותנים למישהו אחר כדי לעזור לו

השורש: ת.ר.ם

שם הפועל: לִתרוֹם

שם הפועל בבניין הִפעִיל: לְהַתרִים

שם הפעולה בבניין הִפעִיל: הַתרָמָה

דוגמאות:

יהודי ארצות הברית תורמים כסף רב למדינת ישראל.

רבים תורמים בגדים וספרים לילדים ממשפחות שאין להן מספיק כסף.

הוא תלמיד חכם. התרומה שלו לאווירה בכיתה היא גדולה. 

 

הערך תרומה נמצא בידיעות: 

30.10.1628.11.1604.12.1601.02.1719.03.1725.04.1711.12.1730.12.18,

 09.01.19,

29.01.1905.02.1907.02.1925.02.1919.03.19, 03.04.1928.05.19 ,25.06.19, 27.11.19, 30.04.20, 12.05.20, 01.07.20, 13.07.20, 23.07.20, 27.11.20, 03.12.20, 10.12.20, 09.02.21, 03.03.21, 14.03.21, 11.04.21 , 17.12.21, 21.12.21, 20.01.22, 22.03.22, 01.05.22, 17.06.22, 20.06.22, 09.11.23, 09.11.23, 19.01.24, 04.04.24