מילים ומושגים

תקנה

תַקָנָה – חוק של רשות מוסמכת (משרד ממשלתי, רשות מקומית)

תַקָנוֹן – רשימת כללים של ארגון שמחייבת את כל העובדים בו

שם הפועל: לְתַקֵן תקנה

תקנון בית הספר, תקנון התחרות

חובה לפעול לפי התקנון, בהתאם לתקנון.

הרשויות מְתַקנוֹת תקנות ומְחוֹקקוֹת חוקים.

 

הערך תקנה נמצא בידיעות: 24.07.1601.11.1618.01.1731.05.18, 24.10.1801.11.18, 04.11.19, 25.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 22.06.20, 25.06.20, 14.07.20, 23.07.20, 01.10.20, 01.10.20, 11.10.20, 26.11.20, 22.12.20, 06.01.21, 10.01.21, 17.01.21, 25.02.21, 07.03.21, 09.03.21, 18.03.21, 07.04.21, 02.05.21, 21.06.21, 23.06.21, 25.07.21, 09.08.21, 12.08.21