מילים ומושגים

תקופה

תְקוּפָה – זמן בשנה, בחיי אדם, בהיסטוריה, Period

תקופות בחיי אדם: יַנקוּת, יַלדוּת, נְעוּרִים, בַּגרוּת, זִקנָה

תקופות בהיסטוריה: בית ראשון, בית שני

תקופה יפה, קשה, מעניינת, חשובה, ארוכה, קצרה

 

הערך תקופה נמצא בידיעות:

 17.08.1612.12.1618.12.1602.01.1718.01.1713.02.17 22.03.1728.03.1705.04.17,  25.04.1704.05.1713.07.1707.08.1614.08.1728.09.1714.11.1720.11.17

07.12.1706.01.1801.02.18,

04.02.1818.02.1811.03.1818.03.1820.03.1803.04.1806.05.1821.06.18,

 22.06.18

24.06.1827.06.1830.07.1802.10.1802.10.1803.12.1813.01.1915.01.19

24.01.1928.01.1926.02.1912.03.19,

27.05.19, 01.07.1910.07.19, 03.09.19, 11.09.19, 06.10.19, 10.10.19, 31.10.19, 10.11.19, 03.12.19, 08.12.19, 22.12.19, 04.02.19, 13.02.20, 03.03.20, 17.03.20, 26.04.20, 07.05.20, 27.05.20, 11.06.20, 16.06.20, 18.06.20, 18.06.20, 06.07.20, 09.07.20, 15.07.20, 03.08.20, 04.08.20, 24.09.20, 27.10.20, 05.11.20, 03.12.20, 07.12.20, 14.12.20, 29.12.20, 14.01.21, 25.01.21, 18.02.21, 22.02.21, 22.02.21, 04.03.21, 17.03.21, 08.04.21, 08.04.21, 28.04.21, 05.05.21, 06.06.21, 11.07.21, 01.09.21, 26.10.21, 10.11.21, 16.11.21, 30.11.21, 09.12.21, 27.12.21, 16.01.22, 27.01.22, 16.02.22, 10.03.22, 16.03.22, 31.05.22, 02.06.22, 16.06.22, 27.06.22, 28.06.22, 03.07.22, 04.07.22, 11.08.22, 13.10.2, 19.10.23, 06.11.23, 12.11.23, 14.11.23, 16.11.23, 03.12.23, 27.12.23, 01.01.24, 03.01.24, 06.02.24, 14.02.24, 19.02.24, 21.02.24, 20.03.24, 05.05.24, 19.05.24