מילים ומושגים

תקופה

תְקוּפָה – זמן בשנה, בחיי אדם, בהיסטוריה, Period

תקופות בחיי אדם: יַנקוּת, יַלדוּת, נְעוּרִים, בַּגרוּת, זִקנָה

תקופות בהיסטוריה: בית ראשון, בית שני

תקופה יפה, קשה, מעניינת, חשובה, ארוכה, קצרה

 

הערך תקופה נמצא בידיעות: 17.08.1612.12.1618.12.1602.01.1718.01.1713.02.17 22.03.1728.03.1705.04.17,  25.04.1704.05.1713.07.1707.08.1614.08.1728.09.1714.11.1720.11.1707.12.1706.01.1801.02.18,

04.02.1818.02.1811.03.1818.03.1820.03.1803.04.1806.05.1821.06.1822.06.18

24.06.1827.06.1830.07.1802.10.1802.10.1803.12.1813.01.1915.01.1924.01.1928.01.1926.02.1912.03.19,

27.05.19, 01.07.1910.07.19, 03.09.19, 11.09.19, 06.10.19, 10.10.19, 31.10.19, 10.11.19, 03.12.19, 08.12.19, 22.12.19, 04.02.19, 13.02.20, 03.03.20, 17.03.20, 26.04.20, 07.05.20, 27.05.20, 11.06.20, 16.06.20, 18.06.20, 18.06.20, 06.07.20, 09.07.20, 15.07.20, 03.08.20, 04.08.20, 24.09.20, 27.10.20, 05.11.20, 03.12.20, 07.12.20, 14.12.20, 29.12.20, 14.01.21