מילים ומושגים

תפקיד

תַפְקִיד – עיסוק קבוע, משימה שיש לעשות,  role, duty, task

 

וגם: תפקיד בקולנוע ובתיאטרון

 

הערך תפקיד נמצא בידיעות: 

15.11.1605.12.1613.12.1614.12.1615.12.1618.12.1618.12.16, 04.01.17,

 11.01.17

17.01.1722.01.1724.01.1731.01.1715.02.1715.02.1702.04.1726.04.17,

 08.05.1728.05.1712.06.17

10.07.1706.08.1704.09.1706.09.1701.10.1726.10.1701.11.1705.11.17

07.11.1707.11.1719.11.17,

19.11.1727.11.1705.12.1721.12.1708.01.1814.01.1814.01.1817.01.18

18.01.1819.01.1821.01.18,

31.01.1831.01.1811.02.1821.02.1804.03.1805.03.1814.03.1827.05.18,

 24.06.1818.07.1808.10.18

10.10.1810.10.1828.10.1829.10.1830.10.1830.10.1804.11.1808.11.18,

 15.11.1815.11.1829.11.1802.12.18,

13.12.1818.12.1823.12.1824.12.1809.01.1910.09.1913.01.1914.01.1915.01.1915.01.1924.02.19,

24.02.1904.03.1910.03.1911.03.1914.03.1901.05.1930.05.1903.06.19,

 04.06.1906.06.1911.06.1901.07.19

02.07.19, 22.07.1924.07.19, 24.07.19, 25.07.19, 07.08.19, 03.09.19, 11.09.19, 22.09.19, 30.10.19, 21.11.19, 26.11.19, 18.12.19, 19.12.19, 06.01.20, 15.01.20, 21.01.20, 25.03.20, 26.03.20, 19.05.20, 25.06.20, 08.07.20, 27.07.20, 31.08.20, 12.10.20, 12.11.20, 22.12.20, 14.01.21, 20.01.21, 21.01.21, 02.03.21, 07.04.21, 07.04.21, 20.04.21, 28.04.21, 20.05.21, 25.05.21, 02.06.21, 02.06.21, 17.06.21, 17.06.21, 28.06.21, 07.07.21, 08.07.21, 11.07.21, 11.07.21, 12.07.21, 13.07.21, 15.07.21, 20.07.21, 11.08.21, 12.08.21, 10.10.21, 10.10.21, 12.10.21, 16.11.21, 13.12.21, 15.12.21, 21.12.21, 09.01.22, 31.01.22, 31.01.22, 08.02.22, 05.04.22, 05.04.22, 05.04.22, 07.06.22, 30.06.22, 01.08.22, 09.08.22, 15.08.22, 15.08.22, 06.11.23, 07.12.23, 03.01.24, 04.01.25, 26.02.24, 03.03.24, 05.03.24, 09.03.24, 18.03.24, 08.04.24, 19.05.24