מילים ומושגים

תפקד

תִפקֵד עשה בצורה טובה את התפקיד והדברים שהיה צריך לעשות

שם הפועל: לְתַפקֵד

שם הפעולה: תִפקוּד

דוגמאות:

הוא מתפקד מצוין בזמן לחץ.

מבקר המדינה בודק את התפקוד של המשרד בזמן המלחמה.

מאז המחלה הוא לא מְתַפקֵד.

 

הערך תפקד נמצא בידיעות:

 03.12.1620.03.17, 03.12.19, 15.07.20, 13.06.21, 14.06.21, 10.03.22, 04.07.22, 20.07.22, 31.07.22, 09.08.22, 06.11.23, 04.12.23, 10.12.23, 07.02.24, 06.03.24, 14.04.24