מילים ומושגים

תעשייה

תַעֲשִׂייָה – Industry

תַעֲשִׂייָן – אדם שיש לו בית חרושת

משרד המסחר והתעשייה

תעשייַת מזון

תעשייה ביטחונית

התעשייה האווירית – מייצרת מטוסים ולוויינים

 

הערך תעשייה נמצא בידיעות: 30.10.1607.11.1614.11.16, 11.01.1724.01.1719.03.1706.07.1702.08.1711.09.17,

24.10.1722.05.1808.10.1808.01.1924.01.1906.03.1904.04.1922.05.1907.07.19, 05.08.19, 25.01.20