מילים ומושגים

תעודה

תְעוּדָה – מסמך, דוקומנט

תעודת זהות, תעודת חבר, תעודת לידה, תעודת נכה, תעודת בגרות

בסיום לימודים מקבלים תעודה

סרט תעודה – סרט דוקומנטרי, סרט תיעודי

שם תואר: תִיעוּדִי – דוקומנטרי

 

הערך תעודה נמצא בידיעות: 20.12.1613.02.1724.12.1701.02.1806.05.1810.07.1806.08.1821.11.1803.12.18,

07.01.1901.05.1924.06.19, 27.10.19, 06.12.20, 10.08.21