מילים ומושגים

תנאי

תְנַאי – condition

רבים: תְנָאִים

סמיכות: תְנָאֵי-

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַתְנוּת

תנָאֵי עבודה, תנָאֵי החוזה

בִּתְנַאי שֶ…

תנאי ברור

דוגמאות:

הקונגרס יתקיים באולם הגדול. יש שם תנאים מתאימים: מקום לאלף איש, במה גדולה.

אני מסכים לכל התנאים בחוזה.

ישראל רוצה משא ומתן בלי תנאים מוקדמים. הפלשתינים מציבים תנאים.

תקבל גלידה בתנאי שתאכל את השניצל…

אבוא אליך בתנאי שדני לא יבוא.

נצא לטיול בתנאי שלא יירד גשם.

הוא קיבל מאסר על תנאי – אם הוא יעשה את המעשה הזה שוב הוא ייכנס לבית סוהר.

קיום הטיול מוּתְנָה במזג האוויר וןבמספר הנרשמים.

קבלת התעודה מוּתְנֵית בנוכחות ב-80% מהשיעורים בקורס.

ביא התנתה תנאים רבים לפני שהסכימה להתחתן…

 

הערך תנאי נמצא בידיעות: 

01.11.1627.11.1606.12.1622.12.1605.07.1727.07.1714.08.1718.10.17,

 29.10.1708.11.17

13.11.1725.02.1827.04.1827.05.1830.05.1818.07.1804.04.1908.07.19, 30.07.19, 05.09.1918.12.19, 22.12.19, 09.01.20, 18.05.20, 28.06.20, 30.06.20, 22.11.20, 25.11.20, 30.12.20, 11.01.21, 02.03.21, 08.03.21, 24.03.25, 27.04.21, 10.05.21, 05.09.21, 17.11.21, 06.12.21, 19.12.21, 22.12.21, 03.01.22, 12.01.22, 20.01.22, 26.01.22, 21.02.22, 05.07.22, 25.10.23, 08.11.23, 19.11.23, 21.11.23, 30.11.23, 03.12.23, 16.12.23, 17.12.23, 01.01.24, 18.01.24, 14.02.24, 14.02.24, 19.02.24, 21.02.24, 21.03.24, 26.03.24, 20.05.24, 20.05.24, 23.5.24, 23.5.24, 24.05.24, 05.06.24