מילים ומושגים

תמצית

תַמְצִית – עיקר, נוזל מרוכז שנסחט מפרי או מצמח ומשמש בסיס למשקה

רבים: תַמְצִיוֹת

שם הפועל: לְתַמְצֵת

שם הפעולה: תִמְצוּת

שם תואר: תַמְצִיתִי

תמצית של מאמר, תמצית של ספר

תמצית תה

 

הערך תמצית נמצא בידיעות: 08.05.18