מילים ומושגים

תלוש

תְלוּש – נייר שהוא חלק ממשהו, חלק מכרטיס שתולשים בכניסה לאולם

רבים: תְלוּשִים

תְלוש שכר

תְלוש מָזון

תְלוּשֵי שי

השורש: ת.ל.ש

תולשים דבר ממקומו, תולשים שֵׂעָר, תולשים דף ממחברת

אדם תָלוּש – לא מְחובָּר למְציאות

 

הערך תלוש נמצא בידיעות: 13.01.18