מילים ומושגים

תיאר

תֵיאֵר – כתב וסיפר פרטים על דבר, על מקרה או אירוע

השורש: ת.א.ר

שם הפועל: לְתָאֵר

שם הפעולה: תֵיאוּר

תיאור מקום, זמן, תנאי

תיאור המקרה

תֵיאוּרֵי טבע ונוף

תיאור גרפי

 

הערך תיאר נמצא בידיעות: 18.01.1824.01.1805.02.1808.04.1821.11.1803.02.19, 08.09.19, 26.10.20, 07.11.20, 08.11.20