מילים ומושגים

תו

תָו –  סימן גרפי

רבים: תָווִים

סימן מוסיקלי, note: דו, רה, מי, פה…

תַו תקן – סימן על המוצר המסמן כי המוצר נעשה על פי הנורמה

תַו קְנִייה

תו נכה על המכונית

תו חנייה על המכונית

תָווֵי פנים – ה'קווים' והצורה של הפנים

תָווִית – אתיקט. על בגד כותבים בה את המידה ואת הוראות הכביסה והגיהוץ

 

הערך תו נמצא בידיעות: 25.9.1623.04.1727.09.1708.11.0706.09.18