מילים ומושגים

תו תווים

תָו – סימן המציין בכתב את הצלילים: דו, רה, מי, פה, סול…

רבים: תָוִוים

תו תֶקֶן – אישור הניתן למוצר על ידי מכון התקנים ומאשר שהמוצר עומד בתקן

תו מסחרי – סימן שהיצרן שם על המוצר

תו קנייה – תלושי קנייה שווי ערך לכסף. מעסיקים מעניקים לעובדים תווי קנייה כשי לחגים

תו נָכֶה – סימן על המכונית המעיד שבעל הרכב הוא נכה

תו חנייה

תָוִוית – פתקית המצורפת למוצר ובה פרטים על המוצר ועל היצרן. Label

 

הערך תווית נמצא בידיעות: