מילים ומושגים

תורן (רופא)

תוֹרָן – אדם הממלא תפקיד לפי תור שנקבע מראש

תוֹרָנוּת –  מילוי תפקיד לפי תור שנקבע מראש

תלמיד תורן מוחק את הלוח או מסדר את הכיתה.

רופא תורן  ממשיך לעבוד אחרי הצהריים ובלילה.

קצין תורן

 

הערך תורן נמצא בידיעות: 

10.05.20, 02.08.21, 21.10.21, 02.08.22