מילים ומושגים

תג

תָג – כרטיס, פיסת בד, לוחית וכדומה הנושאים מידע מזהה, כגון 'תג יחידה' (על מדי צבא), 'תג זיהוי' (בכינוס או במקום עבודה);

קַו קטן לקישוט בראש אותיות של ספרי תורה;

(בהשאלה) פרט קטן, כגון בצירוף 'כל תג ותג';

(במחשבים) רכיב של קוד (תו או כמה תווים);  

רבים: תָגים