מילים ומושגים

תגבר

תִגבֵּר חיזק

השורש: ג.ב.ר

שם הפועל: לְתַגבֵּר

שם הפעולה: תִגבּוּר

שם עצם: תִגבּוֹרֶת

 

דוגמאות:

המורה נותנת להם שיעורי תגבור במתמטיקה בחופשת פסח.

המפקדים בשטח ביקשו תגבורת. חיילים נוספים הגיעו למקום כדי לסייע לכוחות בלחימה הקשה.

 

הערך תגבר נמצא בידיעות: 

04.09.1608.10.1603.01.1731.10.1718.02.1826.04.1810.05.1803.01.1909.04.19, 16.09.19, 08.01.20, 08.03.20, 29.11.20, 02.12.20, 17.01.21, 22.03.21, 03.05.21, 09.05.21, 30.05.21, 31.05.21, 15.06.21, 02.01.22, 26.01.22, 20.03.22, 26.05.22, 29.05.22, 19.07.22, 13.10.23, 09.11.23, 14.04.24, 18.04.24