מילים ומושגים

תאורה

תְאוּרָה אורות חשמל שמאירים מקום: חדר, חצר, במה, אולם

תְאוּרַת חצר

תאורת חֵירוּם – מדליקים אתה כשיש הפסקת חשמל

תאורה בתיאטרון ובקולנוע

השורש: א.ו.ר

שם הפועל: לְהָאִיר

עבר בבניין הופעל: הוּאַר

אור חדש יָאיר

הֶאָרָה – הֶעָרָה ששופכת אור על הדברים ועוזרת להבין אותם בדרך מיוחדת

 

הערך תאורה נמצא בידיעות: 02.10.17, 21.12.21, 26.12.23