מילים ומושגים

תאגיד

תַאֲגִיד – גוף ציבורי, ארגון

השורש: א.ג.ד

הפועל בבניין פיעל: לְאַגֵד – לחבר יחד

הפועל בבניין התפעל: לְהִתאַגֵד – להתחבר יחד עם אחרים

מילים נוספות מהשורש: אֲגוּדָה, אִיגוּד, הִתאַגדוּת  – כולם גופים וארגונים

 

הערך תאגיד נמצא בידיעות: 

03.11.1608.12.1602.04.1724.04.1726.04.1727.04.1705.12.1703.04.1802.05.18,

07.02.19, 29.11.20, 12.07.22