מילים ומושגים

שרר

שָׂרַר היה קיים, שלט 

השורש: שׂ.ר.ר

שם הפועל: לְשְׂרוֹר

מילים מהשורש הזה :

שָׂר – מיניסטר

שְׂרָרָה – שלטון, הסמכות לשלוט במדינה

שׂורר שקט / רעש

שׂורר שלום

שׂוררת אווירה טובה / רעה

שׂורר קשר בין אנשים

הערך שרר נמצא בידיעות: 03.07.1717.07.17, 20.07.1717.10.17, 03.12.1704.03.1802.15.18, 30.05.1803.02.19, 02.09.19, 08.12.19, 26.03.20, 14.11.21, 26.02.24, 20.05.24