מילים ומושגים

שריד

 שָׂרִיד –  אדם או חפץ שנשארו אחרי מלחמה, אש, אסון

               חפץ שנשאר מתקופות קדומות

רבים: שְׂרִידִים

השורש: שׂ.ר.ד

שמות פועל: לִשְׂרוֹד

                    לְהִישָׂרֵד

שם הפעולה: הִישָׂרְדוּת

שרידים ארכאולוגיים

 

הערך שריד נמצא בידיעות: 

26.10.1601.02.1811.04.1821.05.1801.05.1902.05.1912.05.1921.05.19, 04.06.19, 25.01.20, 01.04.20, 25.01.21, 27.01.21, 07.04.21, 19.05.21, 09.12.2107.04.22, 28.04.22, 28.06.22, 27.10.23, 27.10.23, 03.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 28.01.24, 04.03.24, 02.04.22