מילים ומושגים

שקוע

שָקוּעַ ב...נמצא עָמוֹק ב…

השורש: ש.ק.ע

שם הפועל בבניין קל: לִשקוֹעַ

שם הפעולה בבניין קל: שְקִיעָה 

דוגמאות:

השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב.

איזו שקיעה יפה ראיתי אתמול על חוף הים!

התינוק שקוע בשינה עמוקה.

ראיתי אותך ברחוב, אבל היית כנראה שקוע במחשבות ולא ראית אותי…

נהגים צריכים להיות שקועים בנהיגה ובכביש ולא בשיחה בטלפון!

הם מכרו את הבית כי הם שקועים בחובות והם צריכים להחזיר מיליוני שקלים.

 

הערך שקוע נמצא בידיעות: