מילים ומושגים

שער

שַעַר – פתח כניסה, gate

ערך, מחיר

העמוד הראשון של עיתון ושל ספר

רבים: שְעָרִים

בכניסה לחצר יש שער

שער חשמלי

במגרש הכדורגל – מנסים להכניס את הכדור לשער של הקבוצה השנייה

בכלכלה: שער הדולר, שער השקל

בשדה התעופה: שער שממנו עולים למטוס

שערי שמים, שערי תשובה

 

הערך שער נמצא בידיעות: 07.12.17, 10.01.1818.02.1815.04.1821.01.19, 31.07.19, 12.02.20, 26.01.21, 31.01.21, 09.02.21, 11.03.21, 09.05.21, 21.02.22, 14.03.22, 09.04.24 05.06.24, 11.07.24, 12.07.24