מילים ומושגים

שלילי

שְלִילִי – נגטיבי

השורש: ש.ל.ל

שם הפועל: לִשלוֹל

שם פעולה: שְלִילָה

תשובה שלילית

ציון שלילי

שוללים ממישהו זכויות שהיו לו.

שוללים מנהג רישיון נהיגה אם עבר עברה חמורה.

ההפך: חִיוּבִי

עונים בְּחִיוּב – אומרים : כן.

עונים בִּשְלִילָה – אומרים: לא. 

 

הערך שלילי נמצא בידיעות: 22.12.17, 09.02.20, 20.12.20, 20.01.21, 07.02.21, 27.04.21, 29.04.21, 06.05.21, 08.07.21, 14.07.21, 20.07.21, 25.07.21, 08.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 31.08.21, 29.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 28.11.21, 29.11.21, 06.12.21, 29.12.21, 18.01.22, 30.01.22, 27.05.22, 11.02.24, 03.04.24