מילים ומושגים

שלט (פועל)

 שלט על…ב…- משל, היה בעל הסמכות להחליט ולהשפיע

השורש: ש.ל.ט

שם הפועל: לִשלוֹט

שם הפעולה: שְלִיטָה

שמות עצם: שִלטוֹן – הגוף המושל במדינה

                שַלִיט – האדם המנהל את המדינה

                שַלָט – מדליק ומכבה מכשיר חשמלי כמו טלוויזיה או מזגן

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשתַלֵט על…

שולטים במדינה, שולטים במצב, שולטים בשפה, צבע שולט, טעם שולט, דעה שלטת,

משתלטים על שטח, משתלטים על אדם שמתפרע, משתלטים על עבודה רבה, משתלטים על אש ומכבים אותה

יצא משליטה – אי אפשר לשלוט בו, אי אפשר לעצור אותו או לשנות אותו

 

הערך שלט נמצא בידיעות:

 06.10.1623.11.16, 27.11.1620.12.1616.01.1717.01.1708.03.17

27.03.1728.05.1713.06.1703.08.1706.08.1724.10.1724.11.1703.12.17,

 05.12.1711.12.1722.12.17

24.12.1724.12.1703.01.1806.01.1805.03.1811.03.1820.03.1808.04.18

06.05.1804.06.18, 10.06.18,

11.06.18, 12.06.1814.06.1802.10.1828.10.1802.11.1818.12.1828.01.1904.03.19

25.03.19, 22.05.19

01.07.1918.07.19, 04.08.19, 08.09.19, 30.10.19, 31.10.19, 07.11.19, 01.12.19, 04.12.19, 08.12.19, 11.12.19, 04.02.20, 17.02.20, 18.02.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 17.05.20, 19.05.20, 09.07.20, 12.07.20, 04.08.20, 07.11.20, 08.11.20, 04.01.21, 20.04.21, 24.05.21, 10.06.21, 13.06.21, 16.08.21, 27.10.21, 16.11.21, 10.01.22, 27.01.22, 22.02.22, 03.03.21, 03.03.22, 31.05.22, 02.06.22, 07.06.22, 30.06.22, 20.11.23, 19.12.23, 31.01.24, 19.02.24, 25.02.24, 10.04.24, 14.04.24, 19.05.24, 21.05.24, 04.06.24, 05.06.24, 20.06.24, 24.06.24, 18.07.24