מילים ומושגים

שכלל

שִכְלֵל – עשה טוב יותר, יעיל יותר, מודרני יותר

השורש: שכלל

שם הפועל: לְשַכְלֵל

שם הפעולה: שִכְלוּל

עבר בבניין פועל: שוּכְלַל

שם תואר: מְשוּכְלָל

 

הערך שכלל נמצא בידיעות: 26.12.21