מילים ומושגים

שכך

שָכַך – נרגע, נעשה שקט, נחלש

השורש: ש.כ.ך

שם עצם: שוֹך

הסערה שָכְכָה

שוֹֹך הסערה

שם הפועל בבניין פיעל: לְשַכֵּך

שם הפעולה בבניין פיעל: שִיכּוּך

תרופה לְשִיכּוּך כאב

מְשַכְּחֵי כְּאֵבִים

 

הערך שכך נמצא בידיעות: 11.09.17