מילים ומושגים

שכול

שַכּוּל – אדם שבנו או בתו מתו

שם הפועל: לִשכּוֹל

עבר: שָכַל

שם עצם: שְכוֹל 

אב שַכּוּל

אֵם שַכּולָה

הורים שַכּוּלִים

אחים שַכּוּלִים

מִשפָּחָה שַכּוּלָה, משפחות שַכּוּלוֹת

בישראל משפחות שכולות רבות שבניהן נהרגו במלחמות.

 

הערך שכול נמצא בידיעות: 25.07.1629.11.1619.03.1728.04.1728.04.1701.05.1724.09.1702.10.1718.01.18,

07.03.1816.04.1826.07.1830.12.1815.01.19, 23.04.20, 26.04.20, 28.04.20, 11.04.21, 20.05.21, 02.06.21, 03.04.22, 01.05.2203.05.22, 07.11.23, 07.11.23