מילים ומושגים

שיקף

שִיקֵף – הראה משהו כמו שהוא באמת

השורש: ש.ק.ף

שם הפועל: לְשַקֵף

משקף את המציאות

שיקוף רֵיאות – צילום רנטגן של הרֵיאות

דוגמאות:

הסקרים לא משקפים את המצב.

התלמיד: המורה, הציון לא משקף את הידע שלי.

 

הערך שיקף נמצא בידיעות: 03.08.1620.12.1629.01.1706.09.1720.11.1706.01.1818.03.1804.07.19, 28.05.20, 07.06.20