מילים ומושגים

שיבץ

שִיבֵּץ – הכניס דבר למסגרת, הכניס דבר בין דברים אחרים, הכניס מישהו לתפקיד

השורש: ש.ב.ץ

שם הפועל: לְשַבֵּץ

שם הפעולה: שִיבּוּץ

מְשַבְּצִים אבן יקרה בטבעת

מְשַבְּצִים תלמידים לכיתות

מְשַבְּצִים חיילים לתפקידים ולחֵילות

מְשַבְּצִים אנשים לתפקידים

משבצים הרמצאה בסדר היום של כינוס

מְשַבְּצִים מילים במשפט

שמות עצם: מִשְבֶּצֶת, תַשְבֵּץ

 

הערך שיבץ נמצא בידיעות: 06.06.1810.03.19, 22.07.19