מילים ומושגים

שטח

שֶטַח – טריטוריה, מקום, אזור, תחום

רבים: שְטָחִים

בסמיכות: שִטְחֵי-

השטחים: כשמדברים בישראל על "השטחים" מתכוונים לשטחי יהודה ושומרון. יש הקוראים להם "השטחים הכבושים" ויש הקוראים להם "השטחים המשוחררים".

שטח בנוי

שטח חקלאי

שטח שיפוט – אזור ששייך לעיר מסוימת

שטח אש

שטח הֶפְקֵר – שטח בין מדינות, שאינו שייך לאף אחת מהן

שטח 'מת' – שטח שהעין לא יכולה לראות כי משהו מסתיר אותו

רכב שטח

 

הערך שטח נמצא בידיעות: 

16.01.1728.05.1707.12.1711.12.1717.12.1718.12.1702.01.1802.01.1815.01.18,

08.03.1813.03.1819.03.1827.03.1827.03.1816.04.1816.04.1806.05.18,

 10.05.1831.05.1804.06.18,

06.06.1812.07.1825.07.1822.10.1823.10.1823.10.1812.11.1817.01.19

07.04.1914.05.1930.05.1913.06.19,

17.06.1901.07.19, 07.08.19, 08.09.19, 12.09.19, 06.11.19, 10.12.19, 12.01.20, 30.01.20, 09.02.20, 17.05.20, 18.05.20, 19.05.20, 02.06.20, 07.06.20, 16.06.20, 21.06.20, 27.07.20, 28.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 03.09.20, 15.09.20, 19.11.20, 24.12.20, 21.01.21, 07.02.21, 11.03.21, 04.04.21, 18.04.21, 22.04.21, 22.04.21, 25.04.21, 27.04.21, 09.05.21, 20.05.21, 24.06.21, 11.07.21, 20.07.21, 20.07.21, 05.08.21, 16.08.21, 09.09.21, 02.11.21, 09.11.21, 10.11.21, 23.11.21, 06.01.22, 15.01.22, 01.03.22, 31.03.22, 04.04.22, 06.04.22, 10.05.22, 26.05.22, 29.05.22, 29.05.22, 02.06.22, 07.06.22, 26.07.22, 08.08.22, 06.11.23, 13.11.23, 21.11.23, 26.11.23, 26.11.23, 26.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 25.12.23, 27.12.23, 10.01.24, 24.01.24, 27.01.24, 12.02.24, 15.02.24, 25.02.24, 06.03.24, 13.03.24, 02.04.24, 07.04.24, 14.04.24, 14.04.24, 15.04.24, 17.07.24, 20.07.24