מילים ומושגים

שחרר

שִחרֵר – הוציא לחופש

שם הפועל בבניין פיעל: לְשַחרֵר

שם הפעולה בבניין פיעל: שִחרוּר

בבניין פועל: שוּחרַר, מְשוּחרָר, יְשוּחרַר

שם הפועל בבניין הִתפָּעֵל:  לְהִשתַחרֵר

דוגמאות:

הצבא האדום שִחרֵר את מחנה העבודה אושוויץ ב-27 בינואר 1945.

המחנה שוּחרַר ב-27 בינואר 1945.

ישראל מְשחררת טרוריסטים.

ארצות הברית שחררה לבסוף את יונתן פולארד.

גלעד שליט שוחרר וחזר למשפחתו.

המורה שִחרֵר את התלמידים חמש דקות אחרי הצִלצוּל.

הוא התגייס לצה"ל לפני שלוש שנים. הוא משתחרר בשבוע הבא !

הוא הזמין את החברים למסיבת השחרור שלו.

ניפָּגֵש בשבע, אם אוכל להשתחרר מהעבודה מוקדם יותר – אטלפן אליך.

מלחמת העצמאות נקראת גם מלחמת השחרור ומלחמת תש"ח (1948).

 

הערך שחרר נמצא בידיעות: 

26.01.1627.11.1629.11.16, 22.12.1622.01.1705.02.17, 26.03.1726.03.1727.03.1728.03.1701.05.17, 29.06.1723.07.1730.07.1709.08.1728.09.1706.11.17,

04.02.1811.02.1812.02.1813.02.1827.02.18, 20.03.1828.03.1811.04.18, 09.05.1819.06.1815.07.1813.08.1815.01.1923.01.1905.03.19, 16.07.19, 29.07.19, 01.08.19, 19.01.20, 23.01.20, 23.01.20, 28.01.20, 30.01.20, 04.02.20, 17.03.20, 31.03.20, 07.06.20, 23.06.20, 28.06.20, 22.11.20, 26.11.20, 30.12.20, 19.01.21, 23.05.21, 24.06.21, 01.07.21, 26.10.21, 17.11.21, 18.11.21, 28.11.21, 29.11.21, 28.12.21, 16.01.22, 23.03.22, 04.04.22, 01.05.22, 24.05.22, 30.05.22, 23.10.23, 24.10.23, 25.10.23, 26.10.23, 30.10.23, 31.10.23, 12.11.23, 15.11.23, 15.11.23, 16.11.23, 19.11.23, 19.11.23, 22.11.23, 23.11.23, 23.11.23, 26.11.23, 26.11.23, 27.11.23, 27.11.23, 29.11.23, 29.11.23, 29.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 01.12.23, 03.12.23, 05.12.23, 05.12.23, 20.12.23, 24.12.23, 25.12.23, 26.12.23, 15.01.24, 28.01.24, 11.02.24, 18.02.24, 26.02.24, 03.03.24, 09.03.24, 17.03.24, 16.04.24, 28.05.24